• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

caricature

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18893

CARICATURE = ['kerikıçuı] noun
karikatür
İngilizce örnek : Cartoonists love to draw caricatures of famous politicians.
Türkçe çevirisi : Karikatürcüler ünlü politikacıların karikatürünü çizmeyi severler.

1: 0 ms