• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

careful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2098

bilişim

CAREFUL = ['keıfıl] adjective
1 dikkatli * eşanlamlı : cautious, prudent, vigilant, wary, attentive * karşıtanlamlı : incautious, careless, messy
İngilizce örnek : Please be careful with the camera.
Türkçe çevirisi : Lütfen fotoğraf makinesine dikkat et.
İngilizce örnek : Be careful when you cross the road.
Türkçe çevirisi : Yolda karşıdan karşıya geçerken dikkatli ol.
2 özenli * eşanlamlı : meticulous, concerned, thorough, painstaking
İngilizce örnek : The teacher told him to be careful about his punctuation.
Türkçe çevirisi : Öğretmen ona noktalama konusunda özenli olmasını söyledi.
İngilizce örnek : The expedition needs very careful planning.
Türkçe çevirisi : Keşif gezisinin çok dikkatle planlanması gerekir.

1: 0 ms