• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

capture

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3823

ana kullanım

bilişim

biyokimya

CAPTURE = ['kepçı] noun
1 esir alma * eşanlamlı : seizure, catching
İngilizce örnek : He hid in the woods to escape capture.
Türkçe çevirisi : Esir düşmekten kurtulmak için koruda saklandı.
2 ganimet
¤ verb
1 zapt etmek, ele geçirmek * eşanlamlı : seize, grab, catch
İngilizce örnek : The criminal was captured and is now in prison.
Türkçe çevirisi : Suçlu ele geçirildi ve şimdi hapiste.
İngilizce örnek : The army captured the terorists’ headquarters.
Türkçe çevirisi : Ordu teröristlerin karargâhını ele geçirdi.
2 tutsak etmek * eşanlamlı : arrest, take prisoner * karşıtanlamlı : release, free

1: 0 ms