• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

capacity

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1158

CAPACITY = [kı'pesiti] noun
1 kapasite * eşanlamlı : content, volume, size, dimensions
İngilizce örnek : The tank has a capacity of fifty litres.
Türkçe çevirisi : Deponun elli litre kapasitesi var.
2 yetenek * eşanlamlı : ability, talent, capability, competence, talent, aptitude * karşıtanlamlı : inability
İngilizce örnek : Every person has the capacity to do great things.
Türkçe çevirisi : Her insanın büyük işler yapma yeteği vardır.
3 sıfat, mevki * eşanlamlı : position, post, function, duty

1: 0 ms