• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

canlandırmak

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

iş dünyası

CANLANDIRMAK = (canlandırmak nedir; canlandırmak ne demek; canlandırmak İngilizcesi) 1. Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak. 2. Yaşatmak, birinin kılığına girmek. 3. Canlılık, tazelik, dirilik getirmek: «Güller tazelikleri, renkleri, biçimleriyle salonu canlandırmışlardı birden.» -C. Uçuk. 4. mec. Yoğunluk, etkinlik kazandırmak: «Şu ocağı canlandır, sonra yanıma gel.» -R. H. Karay. 5. sin. ve TV Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek: «Anlatsam uzun sürer hem belki sıkar canı /Bari canlandırayım sahnede bu destanı» -F. N. Çamlıbel.

canlandırmak = ihya etmek [öz Türkçe - eski terim]

canlandırmak = vitalize [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms