• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

cüz

Türkçe - İngilizce

kütüphanecilik

CÜZ = (cüz nedir; cüz ne demek; cüz İngilizcesi) Bir bütünün parçası.

cüz = böle [eski terim - öz Türkçe]

cüz = tike [eski terim - öz Türkçe]

CÜZ = (cüz nedir; cüz ne demek; cüz İngilizcesi) 1. Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri. 2. Fasikül. 3. din b. Kur'an'ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri.

CÜZ = (cüz nedir; cüz ne demek; cüz İngilizcesi) 1. Dokuz taş oyunu. 2. Dokuz taş oyununda üçüncü taşın aynı çizgi üzerine gelmesi: Cüz. Bu taşı burdan üz.

CÜZ = (cüz nedir; cüz ne demek; cüz İngilizcesi) 1. Kur'an-ı Kerim'in 30 bölümünden her biri. 2. Aruz ölçüsünde, kalıplardan her biri.

CÜZ = (cüz nedir; cüz ne demek; cüz İngilizcesi) Pazartesi.

1: 0 ms