• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

buluntu

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 9874

isim / noun

kültür

buluntu = finding [öz Türkçe - eski terim]

BULUNTU = (buluntu nedir; buluntu ne demek; buluntu İngilizcesi) 1. Kazı veya araştırmalarla ortaya çıkarılmış olan, bazen de rast gelinerek bulunan eski çağlardan kalma eşya. 2. Sokakta bulunup alınan çocuk. 3. Herhangi bir yerde bulunup gerçekten veya hükmen sahibi bulunmayan mal.

BULUNTU = (buluntu nedir; buluntu ne demek; buluntu İngilizcesi) Birisi tarafından kaybedilip başkası tarafından bulunan şey.

BULUNTU = (buluntu nedir; buluntu ne demek; buluntu İngilizcesi) Kazı, araştırma gibi çalışmalar ya da rastlantı sonucu elde edilen, eski çağlardan kalma nesneler.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms