• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

build

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1822

inşaat

teknik

BUILD = [bild] verb
kurmak, yapmak, inşa etmek * eşanlamlı : construct, put up, raise * karşıtanlamlı : demolish, pull down
İngilizce örnek : They're building new houses near the park.
Türkçe çevirisi : Parkın yanında yeni evler inşa ediyorlar.
İngilizce örnek : Thousand of new mosques were built in five years.
Türkçe çevirisi : Beş yıl içinde binlerce yeni camii yapıldı.
İngilizce örnek : They built wooden supports to hold up the wall.
Türkçe çevirisi : Duvarı desteklemek için ahşap destekler kurdular.
* build up = gelişmek * eşanlamlı : develop
2 artmak, çoğalmak, büyümek * eşanlamlı : increase
İngilizce örnek : Tension is building up between the two tribes.
Türkçe çevirisi : İki kabile arasında tansiyon yükseliyor.
3 güçlenmek * eşanlamlı : strengthen
4 geliştirmek; güçlendirmek
İngilizce örnek : Rugby players work hard in the gym to build up their physiques.
Türkçe çevirisi : Ragbi oyuncuları fiziklerini güçlendirmek için salonda sıkı çalışıyorlar.
5 büyütmek, abartmak

ilgili sözler / related words

after build step body build body build classification build a barrier build a beach resort build a bridge build a building build a career build a dam build a fire build a fire under build a fire under somebody build a holiday resort build a nest build a reputation build a road build a seaside resort build a sewer build a ski resort build a startup build a tourist resort build a wall build a website build an build buildings build castle in the thin air build castles in spain build castles in the air build castles in the air or in spain build castles in the spain build date code build down build environment build event build eyleminin ikinci ve üçüncü hali build for the market build high hopes build hope upon build in build in rubble work build its nest build market economies build no build number build on sand build on the sand build one's hopes on something build operate and transfer build operate and transfer model build operate transfer build options build phase build quality build request build slide text build somebody or something up build somebody up build something up build table of contents from build table of figures from build the fire build the skills needed for success build this object build to suit build together build up build up a business build up a case build up a fortune build up a reputation build up an attack build up for something build up one's health build up one's strength build up opposition block build up somebody or something build up speed build up to something build upon build upon sand composite build consent to build cop build daily build delicacy of build deposit build up diagonal build don't build electrostatic build up eunuchoid build executable build schedule fixed build sequence fools build houses and wise men live in them high build filler high build galvanizing interdiction to build it aims to build it is easier to pull down than to build up it is easier to tear down than to build up jerry build last build line build out macrosplanchnic build module build obligation to build of a slender and graceful build os build type private build description right to build over another's property solid build special build description sqm build well build where god builds a church, the devil will build a chapel

1: 0 ms