• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

brutal

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9300

ana kullanım

01. acımasız 02. insanlıktan uzak 03. hayvanca 04. acı 05. gaddar 06. hayvani 07. merhametsiz 08. şiddetli 09. vahşi 10. vahşice 11. yabani 12. zalim 13. barbar 14. barbarca 15. canavar ruhlu 16. canavarca 17. hunharca 18. kaba 19. sert 20. yontulmamış

BRUTAL = ['bru: tıl] adjective
acımasız, vahşice, hayvanca * eşanlamlı : cruel, savage, inhuman, barbaric, pitiless * karşıtanlamlı : gentle, kind, mild

ilgili sözler / related words

1: 0 ms