• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

brilliant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3751

BRILLIANT = ['briliınt] adjective
1 ışıl ışıl, pırıl pırıl, parlak * eşanlamlı : bright, radiant, shining, sparkling, glittering * karşıtanlamlı : dull
İngilizce örnek : The field was brilliant with snow.
Türkçe çevirisi : Tarla kardan ışıl ışıldı.
2 görkemli * eşanlamlı : splendid, magnificient
3 akıllı; akıllıca * eşanlamlı : clever, bright, intelligent
İngilizce örnek : He made a brilliant speech.
Türkçe çevirisi : Parlak bir konuşma yaptı.
İngilizce örnek : It's a brilliant idea.
Türkçe çevirisi : O parlak bir fikir.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms