• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

borç

Türkçe - İngilizce

ad / noun – law

kısaltma / abbreviation

BORÇ = (borç nedir; borç ne demek; borç İngilizcesi) Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey.

BORÇ = (borç nedir; borç ne demek; borç İngilizcesi) iki ya da daha çok kişi arasındaki karşılıklı yükümlülük.

borç = ikraz [öz Türkçe - eski terim]

borç = vecibe [öz Türkçe - eski terim]

BORÇ = (borç nedir; borç ne demek; borç İngilizcesi) 1. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para veya başka bir şey: «Vaktim yok, bana para bul, şu borcu ödeyeyim, söz verdim.» -P. Safa. 2. mec. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe: «Mektubunda diyorsun ki gel gayri / Vatan borcu biter bitmez ordayım» -B. S. Erdoğan.

BORÇ = (borç nedir; borç ne demek; borç İngilizcesi) Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereken para veya yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.

BORÇ = (borç nedir; borç ne demek; borç İngilizcesi) İki ya da daha çok kimseler arasında, karşılıklı olarak doğan yükümlerin tümünü belli eden türe bağı.

BORÇ = (borç nedir; borç ne demek; borç İngilizcesi) İki ya da daha çok kişi arasındaki karşılıklı yükümlülük.

BORÇ = (borç nedir; borç ne demek; borç İngilizcesi) vecîbe. ~ ilişkisi: borç münâsebeti, ~ kapatma: itfâ (bk. söndürüm). ~yüklenme: borcun nakli. ~sözvermesi: borç va'di. ~ tanıması: borç ikrârı.

borç = deyn [Türkçe - Osmanlıca]

borç = farîza [Türkçe - Osmanlıca]

borç = farz [Türkçe - Osmanlıca]

borç = karz [Türkçe - Osmanlıca]

borç = vâm [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

ab tanımlı genel yönetim borç stoku açık borç adi borç adi borç senedi ağır borç yükleri altındaki yoksul ülkeler ağır borç yükü altındaki fakir ülkeler ağır borç yükü altındaki fakir ülkeler girişimi ağırlıklı borç ahlaki borç akdi borç münasebeti akitten doğan borç alacak ve borç alacak veya borç senetlerinin kaydedildiği defter alacakla borç ödenmez alıcı adının kayıtlara geçirildiğini belirten bir borç senedi türü alınamayan borç ali'nin külahını veliye, velininkini (de) ali'ye geçirmekle borç ödenmez alternatif borç amorti edilmemiş borç amortismanlı borç ana borç anapara ve faizi içeren borç ancak kaybedebileceğiniz kadar borç verin ariyere borç artan borç asgari borç faizi asıl borç asli borç aşırı borç içinde ayni borç ayni teminat karşılığı verilen borç ayrıcalıklı borç bakaya kalmış borç bakiye borç bana biraz borç para verir misin bana biraz borç para verir misiniz banka borç senedi bankaca verilen uzun vadeli borç bankadaki hesaba geçirilen borç bankadan alınan borç para bankaların borç takası başkalarına borç para bulan aracı başkasına devredilmeyecek borç başkasına devredilmeyen borç başkasıyla paylaşılamayacak borç batak borç batık borç bir borç senedi için taahhüt altına giren kimse bir borç senedinde müstefit olarak gösterilen kimse bir borç senedini imza eden kimse bir firmaya borç para veren bir firmaya borç para veren kimse veya kurum bir hesabın borç tarafı birikmiş borç birincil borç birinden borç para istemek birine borç para temin etmek birinin hesabına borç geçirmek birlikte ve zincirleme sorumluluk getiren borç boğazına kadar borç içinde boğazına kadar borç içinde olmak borca karşı tutulan borç borca mukabil borç borca mukabil sayılan borç borç affı borç alacağı borç alan borç alan dert alır borç alan kimse borç alan kişi borç alan ülke borç alanın muhtemelen ödemeyeceği kredi borç alınan borç alınan fonu başkasına borç verme borç alınan para borç alınan paralar borç alınan paranın sermayeye oranı borç alınan sermaye borç alınmış paranın ödenmesi borç alıp borç ödemek borç alma borç alma hakkı ve sınırı borç alma imkanı bahşetmek ve garantiler vermek borç almak borç altına girmek borç altına sokmak borç altında kalmış borç amortismanı borç aracı borç artığı borç bağı borç bakiyeniz borç bakiyesi borç bakiyesi veren kâr zarar hesabı borç bakiyesi vermek borç bakiyesini temizlemek borç batağına saplanmak borç batağında borç batağında olmak borç belgesi borç belgiti borç beyyinesi borç bildirgesi borç bini aşmak borç birikmek borç bunalımı borç çorbası borç davası borç davası celbi borç deflasyonu borç deflasyonu kanalı borç değiştirme borç dekontu borç devir hızı borç devir hızı oranı borç devri borç durgunluğu borç erteleme borç erteleme kulüpleri borç ertelemesi borç ertelenmesi borç esareti borç etmek borç etmek/yapmak borç faizi borç faizlerinin ödenmesi borç finansmanı borç fişi borç fonu borç garantisi borç geçmek borç gırtlağa çıkmak borç girişi borç göstergeleri borç grubu borç güle güle gider ağlaya ağlaya gelir borç hafifletilmesi borç hanesine yapılan kayıt borç harç borç hesabı borç hesapları borç ıskontosu borç için hapis borç içinde borç içinde olmak borç idaresi borç ikrarı borç ile ilgili borç indirimi borç iptali borç itfa fonu borç iyi güne kalmaz borç kabulü borç kalanı borç kalemi borç kanıtı borç kapasitesi borç karşılama oranı borç karşılığında para teklifi borç karşılıkları borç kart borç kaydetmek borç kaydı borç kayıtları borç kaynakları borç kesintisi borç konsolidasyonu borç konusu mal üzerinde hapis hakkı borç krizi borç limiti borç makbuzu borç maliyeti borç miktarı borç muhtırası borç nedeniyle hapis cezası yasağı borç olan borç olarak borç olarak kalmış borç olmayan şeyin ödenmesi borç oranı borç oranları borç ödeme borç ödeme emirleri borç ödeme fonu borç ödeme gücü borç ödeme güvenilirliği borç ödeme sigortası borç ödeme yeteneği borç ödemek borç ödemekle yol yürümekle tükenir borç ödemeleri borç ödemesiz ön süre borç ödenmeyince ipotekli malı haczetmek borç ödeyebilir borç ödeyebilme yetisi borç ödeyemeyen borç ödeyemezlik belgesi borç öteleme borç öteleyici borç öz kaynak oranı borç öz sermaye oranı borç paçasından akmak borç para borç para almak borç para aramak borç para bulmak borç para veren kurum borç para verme borç para verme sözleşmesi borç paraya (krediye) ihtiyacım var borç piramidi borç piyasası borç rezervler borç sendikası üyeleri borç senedi borç senedi (i owe you) borç senedi defteri borç senedi düzenlemek borç senedi hamili borç senedi itfası borç senedi sahibi borç senedi ya da tahvil vererek ödenen kâr payı borç senedine imza atan borç senetleri borç senetleri hesabı borç senetleri için tahakkuk etmiş faiz borç senetleri reeskontu borç senetleri reeskontu hesabı borç senetleri ve vadesi gelen kuponlar borç sermaye borç sermaye takası borç sermayesi borç servis oranı borç servisi borç sınırı borç silme borç silmek borç sözleşmesi borç stoku borç sürdürülebilirlik çerçevesi borç süresinin uzatılması borç sütunu borç tahakkukları borç tahsil kuruluşu borç tahsili borç tahvili borç takibi borç takibine ilişkin yazılı mahkeme emri borç taksitleri borç tarafı borç tasfiye çizelgesi borç tasfiyesi borç tavanı borç teminatı oranı borç temizlemek borç transferi borç tutarı borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır borç üzerinde alacaklı ile anlaşmak borç vadelerini gösterecek biçimde düzenlenen dosya borç vadelerinin düzenlenmesi borç ve alacak borç ve alacak hesabı borç ve garantiler vermek borç ve gider karşılıkları borç ve ipotekten sonra firma sahibinin hakkı borç ve ipotekten sonra mal sahibinin hakkı borç ve kredi borç ve yükümlülükler borç verdiği para karşılığında teminat olarak kişisel eşya kabul eden kişi borç veren borç veren kimse borç veren resmi kuruluş borç veren ülke borç veren, dilencinin kardeşidir borç verenin veya alanın talebi üzerine ödenen para borç verilebilir fonlar borç verilebilir fonlar arzı borç verilebilir fonlar talebi borç verilen paradan alınan faiz borç verme borç verme aracı borç verme koşulları borç verme oranı borç verme sınırı borç verme süresi borç verme ve kiralama kanunu borç vermek borç vermeye katılma borç ya da yükümlülüğü üstlenme borç yapılandırması borç yardımı borç yazmak borç yemek borç yenileme oranı borç yeterlilik testi borç yönetim kapasitesi borç yönetimi borç yönetme borç yüklemek borç yükü borç yükümlülüğü borç yükümlülüğüne girmek borç zimmet borçlu olma borç bölünebilir borç brüt dış borç bütçe açığını kapatmak için borç alınacak miktar cari borç ceza koşullu borç cezai şartlı borç ciro nedeniyle doğan borç daimi borç dalgalı borç deftere geçirilen borç deftere kaydedilen borç deruhte edilen borç devamlı borç devamlı borç münasebetleri devamlı borç tahvili devlete karşı bir borç yüzünden mfaz emri devredilebilir borç devredilebilir borç senedi devredilebilir borç senetleri devredilemiyecek borç dış borç dış borç açığı dış dış borç ana para ödemeleri dış borç çıkmazları dış borç erteleme anlaşmaları dış borç izleme raporu dış borç kütüğü dış borç oranları dış borç ödemeleri dış borç stoku dış borç stokunun yıllık değişmeleri dış borç yatırım takası dış borç yönetimi dış borç yükü dış ulusal borç diğer borç giderleri diğer borç senetleri reeskontu diğer borç ve gider karşılıkları dönemsel borç tasfiyesi dönemsel borç tasviyesi dönüştürülebilir borç duyurulu borç düzenli ödenen borç miktarı ek borç eksik borç emre yazılı borç senedi emtia karşılığı borç endirekt borç erkenci adam, geç kalkandan borç almaz ertelenmiş borç ertelenmiş borç para esham karşılığı borç eşya vb ile borç ödemek eşyaya bağlı borç evi ipotek ederek borç para almak faiz karşılığında borç para vermek faiz karşılığında borç vermek faiz ve diğer borç giderleri faizi ödenen yatırılan veya borç alınan para faizle borç faizle borç almak faizle borç para veren kimse faizle borç para verme faizle borç para vermek faizle borç vermek faizli borç faizsiz borç faktoring dışı borç federal borç fer'i borç feri borç finansal borç firmayı borç içine sokmak fonla karşılanacak borç garanti edilen borç garantili borç senedi garantisiz borç garantisiz borç senedi gayri kabili taksim borç gecelik borç alma faizi gecikmiş borç geçmiş dönem borç çevirme kapasitesi karşılığı gemi teknesi karşılığı borç alma masrafı genel borç veren geri alınabilir borç geri istenebilir borç gırtlağına kadar borç içinde gırtlağına kadar borç içinde olmak gizli borç günlük borç günlük borç para güvencesiz borç güvencesiz ticari borç hamile yazılı borç senedi hamiline borç senedi hamiline yazılı borç senedi hamiline yazılmış borç senedi harici milli borç hatır için borç vermek hedef borç rasyosu henüz ödenmemiş borç hesaba borç kaydetmek hesabı borç bakiyesi göstermek hesabın borç tarafı hesabın borç yanı hesabına borç geçirmek hesaplardan silinen borç hukuki borç hususi borç hükme bağlı borç hüküm altına alınmış borç ıskontolu borç araçları iç borç iç borç ödemeleri iç milli borç iç ulusal borç iki tarafa borç yükleyen akitler ikinci derecede borç ikinci dereceden borç ikinci dereceden teminatlı olmayan borç senetleri ikincil borç ilamlı borç ileride doğabilecek borç ileriye atılmış borç ilk ihraç ıskontolu borç ipotek karşılığı borç ipotek karşılığı borç para veren kimse ipotek karşılığı borç verme ipotek karşılığı borç vermek ipotek teminatlı borç senedi ipotekle borç veren şirket ipotekle temin edilen borç ödendikten sonra borçluya geri verilmesi lâzım gelen arazi ipotekle temin edilen borç ödendikten sonra malike geri verilmesi lâzım gelen arazi ipotekli borç ipotekli borç senedi ipotekli borç senedi hamili ipotekli borç senetleri isteğe bağlı borç istendiğinde geri verilen borç para istendiğinde ödenebilen borç istenildiğinde geri verilen borç para istenildiğinde ödenebilen borç istenilince geri verilen borç istenince geri verilen borç işletme borç ödeme aczi kabili taksim borç kabul edilen borç hesabı kalan borç kalmış ödenmemiş borç kamu borç stoku kamu borç yükü kamu net borç stoku kamu tüzelkişisi tarafından ödenmesi üstlenilmiş borç kanundan doğan borç kanunen yüklenen borç kanuni borç kanuni borç limiti karşılığı olmayan borç karşılığında borç senedi verilen temettü karşılıksız borç karşılıksız verilen günlük borç kati meblâğı henüz belli olmıyan ve işlerin inkişâfına tâbi olan bir borç için gayrimenkul rehni katkısız borç kefaletsiz borç kefaletten doğan borç kendi kendini ödeyen borç kısa vadeli borç kısa vadeli borç alma kısa vadeli borç ödeme yeteneği kısa vadeli dış borç stoku kişi başına borç kişisel borç kişisel eşyasını aldığı borç karşılığında rehine koyan kimse konsolide borç konsolide edilmiş borç koşullu borç koşulsuz borç kredi limitini aşan borç krediyi borç veren için güvence altına almak likidite edilmiş borç mahkeme kararına dayanan borç mahkemece karara bağlanmış borç mahrem borç malını ipotek ettirip borç alan manevi borç melhuz borç melhuz olan borç menkul kıymetlere karşılık verilen borç mevcut borç miktarı belli borç miktarı belli olan borç milli borç mislî borç misli şeyler hakkındaki borç muaccel borç

1: 1 ms