• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

boost

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13617

ana kullanım 1

01. itmek 02. alttan yukarıya ittirmek 03. artırmak 04. yükseltmek 05. canlandırmak 06. voltajı yükseltmek 07. desteklemek 08. itelemek 09. ittirmek 10. lehinde konuşmak 11. arkasından itmek 12. arttırmak 13. yardım etmek 14. fiyatı artırmak 15. kaldırmak 16. övmek 17. reklamını yapmak 18. yukarı itmek 19. yukarıya itmek

ana kullanım 2

01. alttan ittirme 02. artış 03. yükselme 04. teşvik 05. yardım 06. destek 07. cesaretlendirme 08. ittirme 09. artırma 10. artma 11. destekleme 12. propaganda 13. yardım etme 14. yükseltme

bilişim

01. fırlatıcı

elektrik

01. artırmak veya amplifiye etmek 02. güçlendirme

havacılık

01. basıncı arttırma 02. manifold basıncı 03. zengin karışım verme

hekimlik

01. bust 02. ek doz 03. tümör yatağına verilen ek ışın dozu

inşaat

01. itme 02. kaldırma

oto

01. akü takviyesi 02. basınç takviyesi 03. takviye yapma 04. servo 05. takviye

tarım

01. kuvvetini artırmak

teknik

01. zengin karışım vermek 02. güçlendirme 03. kuvvetlendirme 04. yardımcı olmak

BOOST = [bu: st] verb
arttırmak, yükseltmek, teşvik etmek * eşanlamlı : promote, increase, raise, lift support, improve
İngilizce örnek : All that praise certainly boosted his ego.
Türkçe çevirisi : Bütün bu övgüler kuşkusuz ki onun egosunu artırdı.
İngilizce örnek : He boosted the project.
Türkçe çevirisi : Projeyi teşvik etti.
¤ noun
1 artış, yükselme * eşanlamlı : rise, increase, improvement, promotion
2 teşvik, yardım, destek * eşanlamlı : encouragement, help, support

ilgili sözler / related words

1: 0 ms