• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bolca

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 9329

belirteç / adverb

BOLCA = (bolca nedir; bolca ne demek; bolca İngilizcesi) 1. Oldukça geniş: Bolca bir pantolon. 2. Oldukça çok: «Âdemoğullarının kaleme gelmez münasebetsizlikleri bolcadır.» -N. Hikmet. 3. zf. (bo'lca) Çokça: «Dilekçelerin, yazışmaların yanı sıra, mahallî basında çıkan yazılar da bolca yer tutuyordu.» -A. Kulin.

bolca = kesretle [Türkçe - Osmanlıca]

bolca = mebzûlen [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 2 ms