• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

boşluk

Türkçe - İngilizce

dişçilik

edebiyat

iş dünyası

madencilik

mimarlık

şiirsel

turizm

boşluk = antrum [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = cavum [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = gap [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = kavern [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = kavite [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = kavum [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = lakün [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = lümen [öz Türkçe - eski terim]

boşluk = sinüs [öz Türkçe - eski terim]

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) (sinema, televizyon) İçinde molekül ya da atom bulunmayan uzay; uygulamada, içindeki hava ya da gazı tümüyle boşaltılmış, son kertede alçak basınç bulunan uzay. (Bir radyo ışıtacında, eksiucun yaydığı elektronların, havanın ya da gazın atomlarıyla çarpışarak engellenmemesi için, bu ışıtaçta böyle bir boşluk yaratılması gerekir).

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) 1. genel uygulayım: Herhangi bir emici ile havası boşaltılmış yer, ortam vb. 2. fizik, kimya: İçinde hiçbir öğecik, özdecik vb. bulunmayan, bir gazın basıncı düşürüldükçe sonunda varılacak durum.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) 1. Oyuk, çukur, kapanmamış yer. 2. Boş olan yer: «Utanmadan bıraktığı sakalında güve yeniği gibi boşluklar vardı.» -İ. O. Anar. 3. Kesinti, kopukluk. 4. Boş geçen süre: Bu boşluktan sıkılıyorum. 5. Eksiklik, yoksunluk duygusu: «Bağlama telleri, tef zilleri ses verdikçe duvarlarda moda dergilerinin boşlukta kalan orta sayfalan süs fenerleri gibi bir o yana, bir bu yana döndü.» -L. Tekin. 6. mec. Boş olma durumu: «O günden bugüne olanları hatırladıkça insan ister istemez bu türlü çabaların hiçliğini, boşluğunu düşünmek zorunda kalıyor.» -R. H. Karay.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) Bir oylumun havasının tümden alınmış olması durumu.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) Birbirine geçen parçaların ya da dişlilerin uymaması durumunda, arada oluşan açıklık.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) bk. boş damga.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) Boşanmış olma.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) Herhangi bir veri dizisinde, bellek ya da bilinçte görülen eksiklik.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) İçinde molekül, atom ve başka temel parçacıkların bulunmadığı varsayılan uzay parçası.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) Özdekten arınmış kapalı oylum.

BOŞLUK = (boşluk nedir; boşluk ne demek; boşluk İngilizcesi) TV. Tarayıcı demetin satır başı ya da resim başı yapması sırasında, istenmeyen imlerin ortaya çıkmasını önlemek ve eşleme imleri gibi belirli biçimdeki imleri göndermek için resim bilgisine verilen ara.

boşluk = butlân [Türkçe - Osmanlıca]

boşluk = cevf [Türkçe - Osmanlıca]

boşluk = cevv [Türkçe - Osmanlıca]

boşluk = sahn [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

adres çubuğu≡ tarayıcının üst bölümünde gidilmek istenen sitenin adresinin yazılacağı boşluk ağsı boşluk alt boşluk alveoler ölü boşluk anatomik ölü boşluk apikal beş boşluk görüntü apikal boşluk apikal dört boşluk görüntü ara boşluk aradaki boşluk aralardaki boşluk aralarında boşluk bulunan zırh sistemi arka boşluk asansör boşluk kapısı asfalt boşluk oranı atmosfer dışındaki boşluk atmosfer ve dışındaki boşluk atomlararası boşluk ayarlanabilir boşluk ayberisi boşluk barlar arasındaki boşluk basınç boşluk oranı eğrisi bazı mantar ve suyosunlarında üreme organlarının bulunduğu boşluk beş boşluk görünümü bırakılacak boşluk bileşik boşluk bir kimsenin güvenliğindeki zayıf nokta veya boşluk veya çatlak bir sahanın görüntü kaplamasında kasıtsız olarak bırakılan boşluk bir sonraki boşluk ne zaman birden fazla boşluk birinin öğrenim süreci içinde meydana gelen ara veya boşluk bloklar arası boşluk bloklararası boşluk bloklararasi boşluk borumsu boşluk boşaltım ve üreme yollarının birleştiği boşluk boşluk (özellikle yasal) boşluk (yasal) boşluk (yazıda, metinde) boşluk açıklığı boşluk açısı boşluk açışı boşluk açma deneyi boşluk akımı boşluk alanı boşluk alanlı teyp boşluk analizi boşluk ayar düzeneği boşluk ayar kolu boşluk ayarı boşluk ayarlayıcı boşluk basıncı boşluk basıncı ölçümü boşluk bastırma boşluk bırak boşluk bırakma boşluk bırakmak boşluk birleşmesi boşluk boyutu boşluk bölmeli anahtarlama boşluk burcu boşluk büyüklüğü boşluk çapı boşluk çekilmesi boşluk çelisi boşluk çeperi boşluk çubuğu boşluk dağılımı boşluk damıtması boşluk derinliği boşluk derişimi boşluk difüzyonu boşluk doldurma boşluk doldurma alıştırmaları boşluk doldurma testi boşluk doldurucu mum boşluk doldurucu radar boşluk dolgu maddesi boşluk düzeltmesi boşluk düzeyi boşluk ekle boşluk empedansı boşluk eşliği boşluk etkisi boşluk faktörü boşluk frekans ölçeri boşluk frekansmetresi boşluk genişliği boşluk giderici yay boşluk gönderme testi boşluk hacmi boşluk halkası boşluk hareket enerjisi boşluk hatası boşluk hissi boşluk içeriği boşluk içi ışın tedavisi boşluk içinde boşluk içitimi boşluk iltihabı boşluk imi boşluk imla hakkı boşluk kapağı boşluk karakteri boşluk kodu boşluk koruması boşluk kuralı boşluk kümesi boşluk listesi boşluk macunu boşluk mastarı boşluk mesafesi boşluk miyopisi boşluk modları boşluk muayene aracı boşluk oluşma enerjisi boşluk oluşturucu boşluk oluşumu boşluk oranı boşluk oranı-basınç eğrisi boşluk oranı-zaman eğrisi boşluk ölçeği boşluk ölçer boşluk ölçütü boşluk paterni boşluk payı boşluk pompası boşluk rendesi boşluk rezonatörü boşluk salmastralı boşluk sıvısı boşluk sinyali boşluk suyu boşluk suyu akımı boşluk suyu basıncı boşluk suyu basıncında azalma boşluk suyu basıncının büyüklüğü boşluk suyu basınç ölçeri boşluk suyu içeriği boşluk suyu miktarı boşluk suyu muhtevası boşluk suyu niceliği boşluk suyu oranı boşluk suyu yüzdesi boşluk suyunun dışa akışı boşluk suyunun kaçması boşluk süresi boşluk tahnit enjektörleri boşluk toleransı boşluk uzat boşluk ve kira kaybı boşluk verme boşluk verniği boşluk yan yükseltisi boşluk yangısı boşluk yapma boşluk yayınımı boşluk yazdırmama boşluk yüksekliği boşluk yüzdesi bölümsel boşluk bölünemeyen boşluk bölünemez boşluk branşiyal boşluk bukal boşluk bukkal boşluk büyük boşluk büyük boşluk suyu ctrl ile ilgili boşluk çubuğu çerçeveli boşluk çeşitli yollarla oluşmuş orta ve küçük boyutlu boşluk çınlanımlı boşluk çift boşluk çimento boşluk oranı çok küçük boşluk darbe boşluk oranı darbelere boşluk verme değişken boşluk değişmez boşluk demografik boşluk depolanan ürün arasındaki boşluk dikine boşluk dilde boşluk direksiyon boşluk ayarı dişler arası boşluk dişlerin yanal yüzeyleri arasındaki boşluk doğal boşluk oranı doluluk boşluk oranı dördüncü boşluk dört boşluk düzlemi dört boşluk görüntüsü dört boşluk penceresi duvarda saksı koymak için bırakılan boşluk duvarda yapılan boşluk düşüncelerde boşluk eksendeş boşluk eksenel boşluk eksenel ve radyal boşluk ekstraselüler boşluk epidural boşluk episerebral boşluk episkleral boşluk epispinal boşluk eşeksenli boşluk etiketler arası boşluk etkili boşluk hacmi etrafı çevrili küçük boşluk fizyolojik ölü boşluk frontal kemikteki iki boşluk gastral boşluk gastrovasküler boşluk genital boşluk gerekli boşluk gıda ile kapak arasında kalan boşluk girinti şeklinde boşluk gözeler arası boşluk gözelerarası boşluk gözenek yada boşluk gözler-arası boşluk grafik üzerinde boşluk bırakan kur sıçramaları halkasal boşluk hava ile dolmuş boşluk havasız boşluk her kanunda bir boşluk olur hidrolik boşluk ayarlayıcı hukuki boşluk huni şeklinde boşluk veya giriş hücreler arası boşluk hücrelerarası boşluk iç boşluk iç boşluk yoluyla içi epitelle döşeli bazen sıvı içeren boşluk içinde boşluk olmayan içkulaktaki girintili boşluk iki boşluk görünümü iki tepe arasındaki boşluk ilk boşluk ince boşluk iniş takımlarının girdiği boşluk interdental boşluk interpelvik boşluk intersellüler boşluk interselüler boşluk istenen boşluk iş arasındaki boşluk izin verilen boşluk kaburgalararası boşluk kafa içi boşluk kafaiçi boşluk kafatası içi boşluk kalın boşluk kampanalı fren boşluk ayar vidası kanal şeklindeki organda iç boşluk kanal ve boşluk gözenekliliği kanatlar arası boşluk kanunda boşluk kapalı boşluk kapiler boşluk kapiler boşluk hacmi kapiler olmayan boşluk hacmi kapillar boşluk kasti olmayan boşluk kayıtlararası boşluk kazı sonucunda kalan boşluk kemikte bulunan boşluk kese şeklinde küçük kör boşluk kılcal boşluk kısa boşluk kısmi boşluk klavuz boşluk koksal boşluk konteynerde boşluk bırakmadığı için yer kaybına yol açmayan yük kör boşluk kritik boşluk oranı kubbeli boşluk kum boşluk sistemi kuşaklararası boşluk küçük boşluk lateral boşluk lizigen boşluk makinede boşluk veya salgı maksimum boşluk oranı mekanik boşluk memelerin arasındaki boşluk merdanelerarası boşluk merkezi boşluk çapı mevzuat boşluk analizi mikro boşluk mikro boşluk birleşmesi minimum boşluk minimum boşluk oranı mutlak boşluk nazal boşluk negatif boşluk suyu basıncı nk boşluk nokta boşluk ocak içinde gaz veya su bulunduran boşluk oda boşluk oranı oral boşluk orantılı aralık orantılı boşluk organda boşluk orman içinde ağaçsız boşluk otomatik boşluk otomatik boşluk algılama otomatik boşluk ayar düzeneği otomatik boşluk ayarı otomatik boşluk ayarlama otomatik boşluk ayarlayıcı otomatik boşluk belirleme düzeni öbekler arası boşluk öbeklerarası boşluk ölü boşluk ölü boşluk ventilasyonu ön boşluk pompası önce boşluk önceki boşluk öncesinde boşluk öncesinde boşluk yok önde boşluk yok özdevimli boşluk perikoroidal boşluk periplazmik boşluk peritoneal boşluk perivitellin boşluk piston boşluk boyutu plastik boşluk mastarı plastik boşluk ölçme şeridi plastik boşluk ölçme şeriti plevral boşluk radyal boşluk reaktivite boşluk katsayısı renk boşluk aktarımı retro-oküler boşluk retrobulber boşluk retrolentiküler boşluk retroparengeal boşluk retroperitoneal boşluk rezonant boşluk sağdaki boşluk salt boşluk sayfa aralarında boşluk yok sayfa kenarındaki boşluk segman arka boşluk serbest boşluk serbest boşluk suyu sıfır boşluk sınav boşluk doldurmalı silmek üzerine bir dizi boşluk karakteri ya da sıfır yazarak sismik boşluk sol boşluk solunumsal ölü boşluk sonra boşluk sonraki boşluk sonrasında boşluk sözcüksel boşluk su boşluk oranı subap - kılavuz arası boşluk subaraknoid boşluk sendromu subaraknoidal boşluk subaraknoit boşluk subgingival boşluk supap boşluk ayarı supap sapı boşluk kepi supap sapı ve kılavuzu arasındaki boşluk suprasternal boşluk sütunlar arası boşluk süzülüşte boşluk şizogen boşluk tabii boşluk oranı tarayıcının üst bölümünde gidilmek istenen sitenin adresinin yazılacağı boşluk tek boşluk tek boşluk kutusu terminolojik boşluk tikel boşluk tilakoid boşluk timpanik boşluk toprağın boşluk hacmi toprak boşluk hacmi toprakta hava boşluk hacminin toplam boşluk hacmine oranı toprakta hava boşluk oranı tutucu boşluk tüpsü organdaki boşluk uç boşluk açısı uzun boşluk üçgensi boşluk üçlü boşluk üçüncü boşluk üriner boşluk üst boşluk üst boşluk alma kapağı üst boşluk ölçüsünün alınması varoluşsal boşluk vejetasyonlar arasındaki boşluk vergi yasasındaki boşluk vücutta boşluk yan boşluk yankılaşımlı boşluk yansıtıcı boşluk yasal boşluk yazının sağındaki boşluk yüzde boşluk zar boşluk zarlararası boşluk

1: 0 ms