• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

boşluk

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1155

ana kullanım

01. emptiness 02. cavity 03. gap 04. clearance 05. vacuum 06. lacuna 07. abysm 08. abyss 09. aperture 10. backlash 11. blank 12. blank space 13. blankness 14. chamber 15. chasm 16. clear 17. concavity 18. daylight 19. desideratum 20. empty space 21. exhaustion 22. float 23. foramen 24. futility 25. gulf 26. hiatus 27. hole 28. hollow 29. hollowness 30. idleness 31. inanity 32. interim 33. loophole 34. looseness 35. margin 36. nothingness 37. nullity 38. opening 39. pocket 40. porosity 41. porousness 42. recession 43. separation 44. sinus 45. slack 46. slackness 47. solitude 48. vacancy 49. vacuity 50. vainness 51. void 52. voidance 53. voidness 54. wilderness

anatomi

01. antrum 02. socket

bilişim

01. en space 02. gap width 03. white space 04. whitespace

dişçilik

01. excavation

edebiyat

01. margin

havacılık

01. area 02. dents 03. recess

hekimlik

01. cavitation 02. sine

inşaat

01. cavern 02. embrasure 03. hollow space 04. pore 05. recess 06. rough opening

01. loophole 02. spacing

madencilik

01. excavation

metalbilim

01. shrinkage hole

mimarlık

01. core

oto

01. blacklash 02. free play 03. land clearance 04. lash

silah

01. slack

sinema

01. blackout 02. blanking 03. gating

şiirsel

01. abysm

tarım

01. bare place 02. foramen 03. pore 04. socket

teknik

01. backlash 02. cave 03. cavern 04. cavernous 05. cavitation 06. clearance gap 07. incavation 08. interstice 09. play 10. pore 11. ports 12. room to move freely 13. space 14. space vacuum

tenis

01. opposition

turizm

01. slot

veterinerlik

01. cave 02. cisterna 03. ventricle

yerbilim

01. clearence 02. pore

ilgili sözler / related words

adres çubuğu≡ tarayıcının üst bölümünde gidilmek istenen sitenin adresinin yazılacağı boşluk ağsı boşluk alt boşluk alveoler ölü boşluk anatomik ölü boşluk apikal beş boşluk görüntü apikal boşluk apikal dört boşluk görüntü ara boşluk aradaki boşluk aralardaki boşluk aralarında boşluk bulunan zırh sistemi arka boşluk asansör boşluk kapısı asfalt boşluk oranı atmosfer dışındaki boşluk atmosfer ve dışındaki boşluk atomlararası boşluk ayarlanabilir boşluk ayberisi boşluk barlar arasındaki boşluk basınç boşluk oranı eğrisi bazı mantar ve suyosunlarında üreme organlarının bulunduğu boşluk beş boşluk görünümü bırakılacak boşluk bileşik boşluk bir kimsenin güvenliğindeki zayıf nokta veya boşluk veya çatlak bir sahanın görüntü kaplamasında kasıtsız olarak bırakılan boşluk bir sonraki boşluk ne zaman birden fazla boşluk birinin öğrenim süreci içinde meydana gelen ara veya boşluk bloklar arası boşluk bloklararası boşluk bloklararasi boşluk borumsu boşluk boşaltım ve üreme yollarının birleştiği boşluk boşluk (özellikle yasal) boşluk (yasal) boşluk (yazıda, metinde) boşluk açıklığı boşluk açısı boşluk açışı boşluk açma deneyi boşluk akımı boşluk alanı boşluk alanlı teyp boşluk analizi boşluk ayar düzeneği boşluk ayar kolu boşluk ayarı boşluk ayarlayıcı boşluk basıncı boşluk basıncı ölçümü boşluk bastırma boşluk bırak boşluk bırakma boşluk bırakmak boşluk birleşmesi boşluk boyutu boşluk bölmeli anahtarlama boşluk burcu boşluk büyüklüğü boşluk çapı boşluk çekilmesi boşluk çelisi boşluk çeperi boşluk çubuğu boşluk dağılımı boşluk damıtması boşluk derinliği boşluk derişimi boşluk difüzyonu boşluk doldurma boşluk doldurma alıştırmaları boşluk doldurma testi boşluk doldurucu mum boşluk doldurucu radar boşluk dolgu maddesi boşluk düzeltmesi boşluk düzeyi boşluk ekle boşluk empedansı boşluk eşliği boşluk etkisi boşluk faktörü boşluk frekans ölçeri boşluk frekansmetresi boşluk genişliği boşluk giderici yay boşluk gönderme testi boşluk hacmi boşluk halkası boşluk hareket enerjisi boşluk hatası boşluk hissi boşluk içeriği boşluk içi ışın tedavisi boşluk içinde boşluk içitimi boşluk iltihabı boşluk imi boşluk imla hakkı boşluk kapağı boşluk karakteri boşluk kodu boşluk koruması boşluk kuralı boşluk kümesi boşluk listesi boşluk macunu boşluk mastarı boşluk mesafesi boşluk miyopisi boşluk modları boşluk muayene aracı boşluk oluşma enerjisi boşluk oluşturucu boşluk oluşumu boşluk oranı boşluk oranı-basınç eğrisi boşluk oranı-zaman eğrisi boşluk ölçeği boşluk ölçer boşluk ölçütü boşluk paterni boşluk payı boşluk pompası boşluk rendesi boşluk rezonatörü boşluk salmastralı boşluk sıvısı boşluk sinyali boşluk suyu boşluk suyu akımı boşluk suyu basıncı boşluk suyu basıncında azalma boşluk suyu basıncının büyüklüğü boşluk suyu basınç ölçeri boşluk suyu içeriği boşluk suyu miktarı boşluk suyu muhtevası boşluk suyu niceliği boşluk suyu oranı boşluk suyu yüzdesi boşluk suyunun dışa akışı boşluk suyunun kaçması boşluk süresi boşluk tahnit enjektörleri boşluk toleransı boşluk uzat boşluk ve kira kaybı boşluk verme boşluk verniği boşluk yan yükseltisi boşluk yangısı boşluk yapma boşluk yayınımı boşluk yazdırmama boşluk yüksekliği boşluk yüzdesi bölümsel boşluk bölünemeyen boşluk bölünemez boşluk branşiyal boşluk bukal boşluk bukkal boşluk büyük boşluk büyük boşluk suyu ctrl ile ilgili boşluk çubuğu çerçeveli boşluk çeşitli yollarla oluşmuş orta ve küçük boyutlu boşluk çınlanımlı boşluk çift boşluk çimento boşluk oranı çok küçük boşluk darbe boşluk oranı darbelere boşluk verme değişken boşluk değişmez boşluk demografik boşluk depolanan ürün arasındaki boşluk dikine boşluk dilde boşluk direksiyon boşluk ayarı dişler arası boşluk dişlerin yanal yüzeyleri arasındaki boşluk doğal boşluk oranı doluluk boşluk oranı dördüncü boşluk dört boşluk düzlemi dört boşluk görüntüsü dört boşluk penceresi duvarda saksı koymak için bırakılan boşluk duvarda yapılan boşluk düşüncelerde boşluk eksendeş boşluk eksenel boşluk eksenel ve radyal boşluk ekstraselüler boşluk epidural boşluk episerebral boşluk episkleral boşluk epispinal boşluk eşeksenli boşluk etiketler arası boşluk etkili boşluk hacmi etrafı çevrili küçük boşluk fizyolojik ölü boşluk frontal kemikteki iki boşluk gastral boşluk gastrovasküler boşluk genital boşluk gerekli boşluk gıda ile kapak arasında kalan boşluk girinti şeklinde boşluk gözeler arası boşluk gözelerarası boşluk gözenek yada boşluk gözler-arası boşluk grafik üzerinde boşluk bırakan kur sıçramaları halkasal boşluk hava ile dolmuş boşluk havasız boşluk her kanunda bir boşluk olur hidrolik boşluk ayarlayıcı hukuki boşluk huni şeklinde boşluk veya giriş hücreler arası boşluk hücrelerarası boşluk iç boşluk iç boşluk yoluyla içi epitelle döşeli bazen sıvı içeren boşluk içinde boşluk olmayan içkulaktaki girintili boşluk iki boşluk görünümü iki tepe arasındaki boşluk ilk boşluk ince boşluk iniş takımlarının girdiği boşluk interdental boşluk interpelvik boşluk intersellüler boşluk interselüler boşluk istenen boşluk iş arasındaki boşluk izin verilen boşluk kaburgalararası boşluk kafa içi boşluk kafaiçi boşluk kafatası içi boşluk kalın boşluk kampanalı fren boşluk ayar vidası kanal şeklindeki organda iç boşluk kanal ve boşluk gözenekliliği kanatlar arası boşluk kanunda boşluk kapalı boşluk kapiler boşluk kapiler boşluk hacmi kapiler olmayan boşluk hacmi kapillar boşluk kasti olmayan boşluk kayıtlararası boşluk kazı sonucunda kalan boşluk kemikte bulunan boşluk kese şeklinde küçük kör boşluk kılcal boşluk kısa boşluk kısmi boşluk klavuz boşluk koksal boşluk konteynerde boşluk bırakmadığı için yer kaybına yol açmayan yük kör boşluk kritik boşluk oranı kubbeli boşluk kum boşluk sistemi kuşaklararası boşluk küçük boşluk lateral boşluk lizigen boşluk makinede boşluk veya salgı maksimum boşluk oranı mekanik boşluk memelerin arasındaki boşluk merdanelerarası boşluk merkezi boşluk çapı mevzuat boşluk analizi mikro boşluk mikro boşluk birleşmesi minimum boşluk minimum boşluk oranı mutlak boşluk nazal boşluk negatif boşluk suyu basıncı nk boşluk nokta boşluk ocak içinde gaz veya su bulunduran boşluk oda boşluk oranı oral boşluk orantılı aralık orantılı boşluk organda boşluk orman içinde ağaçsız boşluk otomatik boşluk otomatik boşluk algılama otomatik boşluk ayar düzeneği otomatik boşluk ayarı otomatik boşluk ayarlama otomatik boşluk ayarlayıcı otomatik boşluk belirleme düzeni öbekler arası boşluk öbeklerarası boşluk ölü boşluk ölü boşluk ventilasyonu ön boşluk pompası önce boşluk önceki boşluk öncesinde boşluk öncesinde boşluk yok önde boşluk yok özdevimli boşluk perikoroidal boşluk periplazmik boşluk peritoneal boşluk perivitellin boşluk piston boşluk boyutu plastik boşluk mastarı plastik boşluk ölçme şeridi plastik boşluk ölçme şeriti plevral boşluk radyal boşluk reaktivite boşluk katsayısı renk boşluk aktarımı retro-oküler boşluk retrobulber boşluk retrolentiküler boşluk retroparengeal boşluk retroperitoneal boşluk rezonant boşluk sağdaki boşluk salt boşluk sayfa aralarında boşluk yok sayfa kenarındaki boşluk segman arka boşluk serbest boşluk serbest boşluk suyu sıfır boşluk sınav boşluk doldurmalı silmek üzerine bir dizi boşluk karakteri ya da sıfır yazarak sismik boşluk sol boşluk solunumsal ölü boşluk sonra boşluk sonraki boşluk sonrasında boşluk sözcüksel boşluk su boşluk oranı subap - kılavuz arası boşluk subaraknoid boşluk sendromu subaraknoidal boşluk subaraknoit boşluk subgingival boşluk supap boşluk ayarı supap sapı boşluk kepi supap sapı ve kılavuzu arasındaki boşluk suprasternal boşluk sütunlar arası boşluk süzülüşte boşluk şizogen boşluk tabii boşluk oranı tarayıcının üst bölümünde gidilmek istenen sitenin adresinin yazılacağı boşluk tek boşluk tek boşluk kutusu terminolojik boşluk tikel boşluk tilakoid boşluk timpanik boşluk toprağın boşluk hacmi toprak boşluk hacmi toprakta hava boşluk hacminin toplam boşluk hacmine oranı toprakta hava boşluk oranı tutucu boşluk tüpsü organdaki boşluk uç boşluk açısı uzun boşluk üçgensi boşluk üçlü boşluk üçüncü boşluk üriner boşluk üst boşluk üst boşluk alma kapağı üst boşluk ölçüsünün alınması varoluşsal boşluk vejetasyonlar arasındaki boşluk vergi yasasındaki boşluk vücutta boşluk yan boşluk yankılaşımlı boşluk yansıtıcı boşluk yasal boşluk yazının sağındaki boşluk yüzde boşluk zar boşluk zarlararası boşluk

1: 1 ms