• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

blunt

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10695

BLUNT = [blant] adjective
1 keskin olmayan, kör * eşanlamlı : dull, unsharpened, ponitless * karşıtanlamlı : sharp, pointed
İngilizce örnek : The knife was so blunt that it didn't cut the bread.
Türkçe çevirisi : Bıçak o kadar kördü ki ekmeği kesmedi.
İngilizce örnek : The victim was hit on the head from behind with a blunt object.
Türkçe çevirisi : Kurbanın arkadan kafasına küt bir nesne ile vurulmuş.
2 patavatsız * eşanlamlı : impolite, rude, frank, open, tactless, outspoken, brusque * karşıtanlamlı : tactful, diplomatic
İngilizce örnek : Blunt people never mince matters.
Türkçe çevirisi : Patavatsız insanlar laflarına hiç dikkat etmezler.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms