• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

birliktelik

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4324

isim / noun – law

isim / noun – lexicography

birliktelik = asosiasyon [öz Türkçe - eski terim]

birliktelik = assosiyasyon [öz Türkçe - eski terim]

birliktelik = beraberlik [öz Türkçe - eski terim]

birliktelik = kombinasyon [öz Türkçe - eski terim]

BİRLİKTELİK = (birliktelik nedir; birliktelik ne demek; birliktelik İngilizcesi) Banka ve şirket gibi birden fazla bağımsız kuruluşun büyük kaynak ve beceri gerektiren projeleri gerçekleştirmek ve/veya fonlamak amacıyla oluşturduğu kuruluşlar birliği.

BİRLİKTELİK = (birliktelik nedir; birliktelik ne demek; birliktelik İngilizcesi) Birlikte olma durumu: «Kim bilir belki onunla, kuşkularımızı ve aptallıklarımızı yenecek bir birlikteliği yeniden kurabiliriz.» -E. Bener.

BİRLİKTELİK = (birliktelik nedir; birliktelik ne demek; birliktelik İngilizcesi) Genel anlamda, nicel ya da nitel olarak ölçülen iki ya da ikiden çok değişken arasındaki bağımlılığın derecesi. Dar anlamda, öznitelikler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır.

birliktelik = berâberî [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms