• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

birikim

Türkçe - İngilizce

haritacılık

isim / noun

iş dünyası

kâğıt endüstrisi

nükleer fizik

yerbilim

BİRİKİM = (birikim nedir; birikim ne demek; birikim İngilizcesi) Birikmiş, satılmamış, istifli mallar. Ambardaki mal.

BİRİKİM = (birikim nedir; birikim ne demek; birikim İngilizcesi) Kavernalarda yürütülen çözeltme işlemi sırasında, çözünen kayanın içinde bulunan çözünemeyen materyallerin kavernanın alt kısmında oluşturduğu birikinti.

birikim = akümülasyon [öz Türkçe - eski terim]

birikim = kümülasyon [öz Türkçe - eski terim]

birikim = retansiyon [öz Türkçe - eski terim]

birikim = staz [öz Türkçe - eski terim]

birikim = tasarruf [öz Türkçe - eski terim]

BİRİKİM = (birikim nedir; birikim ne demek; birikim İngilizcesi) 1. Birikme, bir yerde toplanıp yığılma: «Kim bilir kaç olayın birikimiyle zifir gibi kararmıştı, içi.» -T. Buğra. 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim: «Mimari birikim bazen bir kente köklü bir damga, bir özellik bırakıyor.» -H. Taner. 3. Bilim veya sanat alanında sahip olunan bilgi, repertuvar. 4. ekon. Biriktirilen mal veya para. 5. jeol. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması. 6. top. b. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.

BİRİKİM = (birikim nedir; birikim ne demek; birikim İngilizcesi) 1. Mal ve sermayenin toplanıp çoğalma süreci. 2. Tasarrufların yeni yatırımlar şeklinde sermaye stokuna eklenmesi. 3. İşletme kârının kâr payı olarak dağıtılmayıp özkaynağa eklenmesi.

BİRİKİM = (birikim nedir; birikim ne demek; birikim İngilizcesi) Elektronun serbest kalması sonucu, soğrulan doz debisinin derinliğine artması.

BİRİKİM = (birikim nedir; birikim ne demek; birikim İngilizcesi) Toplumların ekinsel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.

birikim = terâküm [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms