• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

birikim

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2133

ana kullanım

01. accumulation 02. aggregation 03. deposition 04. back demand 05. backlog 06. buildup 07. depot 08. float 09. fund 10. goods in hand 11. nest egg 12. savings

deyim

01. build up

haritacılık

01. augmentation

hekimlik

01. build-up 02. cumulation 03. depot 04. retention

hukuk

01. accrual

iş dünyası

01. saving

kâğıt endüstrisi

01. deposit

metalbilim

01. segregation

nükleer fizik

01. buildup

teknik

01. experience 02. potential 03. storage

yerbilim

01. deposit

BİRİKİM = Birikmiş, satılmamış, istifli mallar. Ambardaki mal. [ticaret, finans, muhasebe, sigorta > sözlük]

BİRİKİM = Kavernalarda yürütülen çözeltme işlemi sırasında, çözünen kayanın içinde bulunan çözünemeyen materyallerin kavernanın alt kısmında oluşturduğu birikinti. [petrol, petrokimya, enerji]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms