• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beyhude

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 16717

sıfat / adjective

beyhude = boş yere [eski terim - öz Türkçe]

beyhude = boşuna [eski terim - öz Türkçe]

beyhude = boşyere [eski terim - öz Türkçe]

beyhude = yararsızca [eski terim - öz Türkçe]

BEYHUDE = (beyhude nedir; beyhude ne demek; beyhude İngilizcesi) 1. Yararsız, anlamsız: «Beyhude münakaşalar olacağını anladı.» - P. Safa. 2. zf. Boşuna: «Beyhude kendini öldürteceksin.» - R. N. Güntekin.

beyhude = bîhude [Türkçe - Osmanlıca]

beyhude = güzâf [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 2 ms