• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beyan etmek

Türkçe - İngilizce

iş dünyası

beyan etmek = açıklamak [eski terim - öz Türkçe]

beyan etmek = bildirimde bulunmak [eski terim - öz Türkçe]

beyan etmek = bildirmek [eski terim - öz Türkçe]

beyan etmek = söylemek [eski terim - öz Türkçe]

BEYAN ETMEK = (beyan etmek nedir; beyan etmek ne demek; beyan etmek İngilizcesi) bildirmek, söylemek, ileri sürmek, anlatmak: «Ben zaten bir zemin istiyordum ki efkârımı onda beyan edeyim.» -N. F. Kısakürek.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms