• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

betimlemek

Türkçe - İngilizce

eylem / verb

betimlemek = tasvir etmek [öz Türkçe - eski terim]

BETİMLEMEK = (betimlemek nedir; betimlemek ne demek; betimlemek İngilizcesi) 1. Bir nesnenin, kendine özgü niteliklerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatmak, tasvir etmek: «Şair, bu kayığı bize şöyle betimleyecektir.» -S. Birsel. 2. Göz önünde canlandırmak.

BETİMLEMEK = (betimlemek nedir; betimlemek ne demek; betimlemek İngilizcesi) Bir nesneyi söz ya da yazı ile göz önünde canlandırmak.

BETİMLEMEK = (betimlemek nedir; betimlemek ne demek; betimlemek İngilizcesi) Bir şeyi söz veya yazı ile, göz önünde canlanacak şekilde anlatmak (BETİMLEME, BETİM, Tasvir, Description; BETİMLİ, BETİMSEL, Tasvirî, Descriptif). Bet: Çehre, siyma, sahife. Bediz: Resim, tasvir. Bitimek: Kaleme almak.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms