• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

benzer

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 851

bilim teknik

biyoloji

edebiyat

gözbilim

inşaat

ilgili sözler / related words

-ceğe benzer -e benzer -inkine benzer -ye benzer ada benzer adaya benzer bir şey ağaca benzer ağıza benzer delik akerdeona benzer bir çalgı akkana benzer akordeona benzer bir çalgı akordeona benzer körüklü ufak bir çalgı albümine benzer alkaliyi benzer amibe benzer ana materyali benzer antimuana benzer astımdakilere benzer solunumsal semptomlar ata benzer ateşe benzer avustralya'da yaşayan ayıya benzer keseli bir hayvan ayıya benzer ayıya benzer keseli bir hayvan aynı benzer aynı satıcının bir ürünün alıcısına benzer ya da tamamlayıcı bir ürün satması bademe benzer bakaraya benzer bir kumar oyunu bal mumuna benzer balığa benzer bankalararası ödemelerde kullanılan çeke benzer belge basamaklı tiyatroya benzer şekilde başa benzer başa benzer şey başağa benzer çiçek başı başlığa benzer biçimde baştaki sorguca benzer çıkıntı baştan geçmeli- battaniyeye benzer bir güney amerika giysisi benimkine benzer bir evi var benzer (bir kişi/şey) benzer (yapıt) benzer akit benzer algılama benzer basıklık benzer biçimde benzer biçimde dağılmış benzer biçimler benzer bir alanda benzer bir branşta benzer bir eğilim benzer bir şekilde benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti benzer birimler yöntemi benzer birkaç özelliği olmak benzer bölgeler benzer bul benzer bulma analizi benzer canlılar toplumu benzer cisimler benzer çarpıklık benzer çekim benzer çokgenler benzer değil benzer dereceli benzer dil benzer dizeyler benzer dönüşüm eğrisi benzer durumdaki insanlar için aynı kural geçerlidir benzer eşya benzer etkili benzer faaliyet benzer geometrik şekiller benzer görünmelerine rağmen benzer görüşleri söylemek benzer günler gibi benzer hareket benzer hava durumu benzer hece yutumu benzer homonim hemianopik skotom benzer iki firmanın birleşmesi benzer ilaç benzer insanlar benzer iş gören kimse benzer işaretli kutuplar benzer işlerde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıkları benzer ivmelenme modu benzer ivmelenme morlu benzer kanatlılar benzer kesir benzer kesirler benzer konular benzer koşullarda olmak benzer kromozomların birleştiği evre benzer kümeler benzer mal benzer mallar arasındaki rekabet benzer matrisler benzer metinler yazma etkinliği / benzeterek yazma etkinliği benzer meyveli benzer nedenlerden dolayı benzer noktalar kümeleri benzer okunan benzer okunuşlar benzer olay benzer olaylar dizisi benzer olma benzer olmak benzer olmama benzer olmayan benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti benzer olmayan kesirler benzer olmayan paydalar benzer olmayan tekterim benzer olmayan terimler benzer özellikler gösteren benzer özellikleri olmak benzer parça işleme benzer paydalar benzer poligonlar benzer rant benzer rastgele değişken benzer renk sıcaklığı benzer renklerle beraber yıkayınız benzer sözcük benzer stilusluluk benzer şekil benzer şekilde benzer şekiller benzer şekillerin karşılıklı elemanları benzer şey benzer şeyler benzer tasım benzer tavırlarla benzer tek terimli benzer tekterimliler benzer tercihler benzer terim benzer terimler benzer terimleri birleştir benzer terimlilik benzer türde benzer unsurlara göre transfer benzer uzambiçimler benzer üçgenler benzer üçgenler karesi benzer ürün benzer varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti benzer yapı dönüşümü benzer yapılı benzer yapılı gruplar benzer yapılı halkalar benzer yazılar benzer yazım benzer yıldızlar topluluğu benzer yol benzer yolla çözme benzer yüzey berzaha benzer beysbole benzer top oyunu beyzbola benzer bir oyun bibere benzer baharat biçimce benzer bilardoya benzer bir oyun binicilikte, a harfine benzer engel bir üreticinin ürettiği birbirine benzer ürünler bir ürünün alıcısına benzer ya da tamamlayıcı başka bir ürün satmak (aynı satıcı) birbirine benzer birbirine benzer çift kromozomdan oluşan birbirine benzer kasabalardan her biri birbirine benzer kat ve ofislerden oluşan blok birbirine tıpatıp benzer birimsel benzer dizeyler birimsel benzer matrisler bitki kökünde nişastaya benzer tatsız polisakkarit boğaya benzer boru sesine benzer ses boyna benzer kısım boynuza benzer boynuza benzer çıkıntı buldoğa benzer bir tür küçük köpek buna benzer buna benzer bir şey buna benzer bş buna benzer giysi buna benzer ses buna benzer şekilde buna benzer şeyler buruna benzer çıkıntı buza benzer cadaloza benzer cama benzer cama benzer bir plastik çeşidi canavara benzer kimse caz müziğine benzer cehenneme benzer yer cehenneme benzer yer/durum cerahate benzer çalışması disk rifaynere benzer bir ekipman çalıya benzer çalıya benzer şey çelenge benzer halka çembere benzer çiftlik kapısına benzer engel çileğe benzer çinkirazına benzer ancak daha kaba kıllı derisi olan çinkirazına benzer ancak daha kaba kıllı derisi olan- güneydoğu asya'da yetiştirilen tropikal bir meyve çok benzer çuhaçiçeğine benzer bir bitki dahiler benzer düşünür dalgaya benzer damara benzer davula benzer demire benzer deriye benzer deriye benzer bir tür kumaş dış benzer dikitlere benzer dile benzer organ dinsiz insan, dizginsiz/ yularsız ata benzer dişe benzer dişleri benzer yapıda olan diyastaza benzer dokuya benzer domuza benzer dudağa benzer organ dudağa benzer parçası olan dumana benzer düğümcüğe benzer ülserli düğüme benzer düke benzer ellibire benzer bir tür iskambil oyunu elmasa benzer elmaya benzer engereğe benzer esansa benzer esasta benzer ürün ete benzer eteğe benzer geniş pantolon ev kullanımı için devre kesiciler ve benzer ekipmanlar felce benzer feldispata benzer fındık çiçeğine benzer bir çiçek flüt sesine benzer flüt sesine benzer ses veren org düğmesi gagaya benzer gagaya benzer çıkıntı geometrik benzer model gevreğe benzer davranım geyiğe benzer gıdaklamaya benzer ses gırtlağa benzer su geçidi gökyakuta benzer görünüşü benzer yapısı farklı (bitki) göze benzer göze benzer şey gözlemeye benzer bir çeşit börek gugukgillere benzer güle benzer halice benzer halojene benzer havuca benzer havuza benzer çukurlar hayale benzer bir şekilde hayvana benzer her ikisinin de hedefleri benzer hıristiyanların fatihaya benzer duası hırsıza benzer hücre ve dokuların tümöre benzer gelişmesi iki adımlı dansa benzer bir brezilya dansı iki bezelye kadar birbirine benzer iki yumurta kadar birbirine benzer iklim bakımından benzer alanlarda oluşan klimaks bitki topluluğu ilkel göze benzer insana benzer büyük fosil ipe benzer durum ipeğe benzer iskelete benzer isparite benzer jaguara benzer bir hayvan jelatine benzer jelatine benzer patlayıcı madde kabarcığa benzer kadınlar kızınca eşekarılarına benzer kalkan benzer yassı bir balık türü kalkana benzer kalkana benzer bir kemik kalkana benzer bölüm kalkana benzer büyük bir balık kalkana benzer yassı balık kalkana benzer yassı ve büyük bir balık kamışa benzer kamulaştırmaya benzer önlemler kana benzer kanata benzer iki parçası olan kansere benzer kanuna benzer bir çalgı kanuna benzer telli bir çalgı kapsüle benzer kar ya da pamuk taneciğine benzer küçük parça karagöz'e benzer bir kukla oyunu karbona benzer kargaya benzer kuş karnabahara benzer bir bitki karşılıksız aşk, cevapsız soruya benzer kas bağına benzer kauçuğa benzer sentetik bir polimer keçiye benzer kedigillerden jaguara benzer bir hayvan kediye benzer keneye benzer ketene benzer kıla benzer ince organ kıla benzer uzantı kılıca benzer kılıçbalığına benzer bir balık kılsı çıkıntıya benzer kıskıya benzer kışa benzer killi kayaya benzer kilüse benzer kinona benzer kiste benzer klavsene benzer eski tip bir piyano klorofile benzer kolesterole benzer bir sterol koliğe benzer köke benzer köpeğe benzer krikete benzer bir açık hava oyunu kromatine benzer krup hastalığına benzer kukuletaya benzer biçimde kulağa benzer çıkıntı kulağa benzer oluşum kuleye benzer kuma benzer kurda benzer kurşuna benzer kuş tüyüne benzer kuşa benzer kuşağa benzer kutupyıldızına benzer kuyruğa benzer kuyruğa benzer şey kuyuya benzer şey kükürde benzer kristalli nadir eleman kükürte benzer külaha benzer biçimde kürke benzer life benzer limonite benzer lincoln'e benzer lokuma benzer şekerleme madene benzer madene benzer basit cisim mahmuza benzer çıkıntı malta taşına benzer yapı taşı mantara benzer maymuna benzer meme başına benzer memeye benzer mercana benzer merceğe benzer mesaneye benzer metale benzer meteora benzer mısrada benzer hece tekrarı midye ve istiridyeye benzer eti yenir bir deniz hayvanı midyeye benzer yapışıcı deniz hayvanı miğfere benzer mikroba benzer moğola benzer moses benzer sıra yayılım sınaması moses benzer sıra yayılım testi muma benzer mürekkebe benzer müşterilerin ferahlatıcı etkileri için oksijen maskesinden oksijen çekebilecekleri kafeteryaya benzer bir yer nara benzer neden benzer bir ... olmasın neft yağına benzer nehir deltasına benzer nişastaya benzer nişastaya benzer renksiz amorf bileşim oka benzer oldukça benzer omura benzer omurgaya benzer parça ona benzer bir şey opale benzer opale benzer sarı taş ota benzer pamuğa benzer lif elde edilen sıcak memleket ağacı papağana benzer paranteze benzer parmağa benzer parmağa benzer beş çıkıntılı parmağa benzer şey paslanmaz çeliğe benzer pelteye benzer pencere kafesine benzer periyodiğe benzer fonksiyonlar pirite benzer piyanoya benzer bir tür çalgı plastik cama benzer madde polipe benzer rafa benzer düz çıkıntı rapsodiye benzer romana benzer romanlardakine benzer aşk serüveni saça benzer saça benzer örgü saçağa benzer şey sağanağa benzer şey sakal benzer dokunaç (keçi vb'de) salyangoz kabuğuna benzer oluşum salyangoza benzer sambaya benzer bir brezilya dansı sapa benzer çıkıntı sapa benzer organ sapa benzer uzuv sedefe benzer sepete benzer bebek yatağı seruma benzer sırtında yelken gibi yelpazesi olan- atlantik'in sıcak sularında yaşayan- kılıçbalığına benzer bir balık siğile benzer çıkıntı silindire benzer sincaba benzer fare sinir lifleri çevresini saran yağa benzer yumuşak kılıf solucana benzer somakiye benzer sorekse benzer suya benzer suya benzer sıvı süte benzer sütuna benzer şaraba benzer şemsiye, güneşlik, yürüme ve oturma bastonları ve benzer malzemelerin kısım, parça ve aksesuarları şimşeğe benzer ışıklar çıkarmak taca benzer taca benzer şey taç veya çelenke benzer oluşum taç yaprağına benzer tala benzer talkıma benzer tam benzer ürün tam benzer ürün reklamları taşa benzer tebeşire benzer tekerleğe benzer tekerleğe benzer şey tele benzer temel benzer ürün tetanosa benzer tıpatıp benzer tıpkı babasına benzer tıpkı birbirine benzer tırnağa benzer tifoya benzer tilkiye benzer topolojik benzer yapı dönüşümü topolojik benzer yapılı toprağa benzer toprakta duvara benzer taş damar topuğa benzer şey toynağa benzer trakite benzer tutkala benzer tüfeklerde tabanca kabzasına benzer yer tüye benzer uğuldamaya benzer kahkaha una benzer ura benzer uykuya benzer durum uzun dokuya benzer üç benzer bölümden oluşan üstün bitkilerin benzer şartlarda yetiştirilmesi üzüme benzer valfa benzer ve buna benzer şeyler vicdan rahatlığı, yumuşak yastığa benzer virüse benzer partiküller vitamine benzer ya da ona benzer herhangi bir şey veya benzeri şeyler yabani ota benzer yağa benzer yapağıya benzer şey yaprağa benzer yaprağa benzer organ yatağa benzer yem veya süsleyici olarak kullanılan yulafa benzer bir ot yemeklerde kullanılan kekiğe benzer bir bahar yengece benzer deniz hayvanı yeşime benzer bir taş yılana benzer yolcu ya da yük taşıma amaçlı gemiler ve benzer tekneler yosuna benzer yulafa benzer yumurta akına benzer yunusbalığına benzer bir balık yüne benzer

1: 1 ms