• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

benevolent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10275

BENEVOLENT = [bi'nevılınt] adjective
iyilikçi, hayırsever * eşanlamlı : kind-hearted, good, humane, kind, kindly, charitable, open-hearted, charitable * karşıtanlamlı : malevolent, cruel, evil
İngilizce örnek : She was a benevolent lady who gave more than half of her fortune away.
Türkçe çevirisi : Servetinin yarıdan fazlasını bağışlayan hayırsever bir kadındı.
İngilizce örnek : It was known as a benevolent society but later was found out to swindle people out of millions of liras.
Türkçe çevirisi : Hayırsever bir kurum olarak biliniyordu ancak insanları milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms