• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

belirsizlik

Türkçe - İngilizce

belirsizlik = muamma [öz Türkçe - eski terim]

belirsizlik = müphemiyet [öz Türkçe - eski terim]

belirsizlik = volatilite [öz Türkçe - eski terim]

BELİRSİZLİK = (belirsizlik nedir; belirsizlik ne demek; belirsizlik İngilizcesi) Belirsiz olma durumu, belgisizlik, müphemiyet, vuzuhsuzluk: «Belirsizliği yenebilmesi için önce onu nerede bulabileceğini bilmesi gerekiyordu.» -E. Şafak.

BELİRSİZLİK = (belirsizlik nedir; belirsizlik ne demek; belirsizlik İngilizcesi) Bir kavram, anlatım ve ölçümün anlamca kapalı ya da çokanlamlı olma durumu.

BELİRSİZLİK = (belirsizlik nedir; belirsizlik ne demek; belirsizlik İngilizcesi) Kurulu toplumsal dengenin bozulduğu dönemlerde bireylerin, yaşamın türlü alanlarına ilişkin tutumlarında birbirinden ayrı, birbirine karşıt değerler arasında bocalamaları durumu.

belirsizlik = ibhâm [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms