• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

believer

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10961

BELIEVER = [bi'li: vı] noun
inanan; mümin
İngilizce örnek : Buddhism has many believers in Asia.
Türkçe çevirisi : Budizmin Asya’da birçok inananları var.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms