• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bedel

Türkçe - İngilizce

bedel

İngilizce - Türkçe

ilgili sözler / related words

-e bedel -e bedel olarak âdil bedel altı yıllık gelirine bedel anahtar teslimi götürü bedel anahtar teslimi götürü bedel sözleşme bedel artı sigorta bedel etkinlik bedel ile ilgili bedel olarak bedel olmak bedel tahmini bedel takdir belgesi bedel takdir komisyonu bedel ve nakliye ücreti bedel ve nakliye ücreti dahil bedel ve nakliye ücreti ödenmiş teslim bedel ve sigorta bedel ve taşıma gideri bedel ve taşıma gideri dahil bedel ve taşıma gideri ödenmiş teslim bedel ve taşıma ücreti bedel ve taşıma ücreti dahil bedel ve taşıma ücreti ödenmiş teslim bedel vermek belirli bir hizmete bedel olan tasarruf bila bedel bir orduya bedel olmak bir senejte münderiç bedel veya ücret kaydı dava konusu bedel edinilen bir yarar karşılığı ödenen bedel gerçek bedel götürü bedel gümrüklenmiş bedel karşı bedel karşılanabilir bedel maden ruhsatnamesi şahinin en az olarak vermekle mükellef olduğu bedel maktu bedel muaşeret veya adab kaidelerine istinaden verilen bedel muayyen bir hizmete bedel olan tasarruf muhammen bedel muhammen bedel üzerinden satış nakdi bedel nominal bedel objektif bedel on yıllık gelirine bedel ödenen bedel ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe uygun değeri ömre bedel ömre bedel olmak ön bedel örnek bedel proje bedel tahmini rayiç bedel rayiç bedel kira karşılaştırması sübjektif bedel şantiye teslimi bedel tahmini bedel tayin etme tahmini bedel tayini tezyid-i bedel davası toplam bedel toplumsal bedel uygun bedel yetersiz bedel yüksek bedel ödemek (bulunması zor bir ürün için) zarflara gönderi bedel damgalarını işyerinde basmaya yarayan makineler

1: 0 ms