• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

beat

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3339

eylem / verb 01

eylem / verb 04

eylem / verb 05

eylem / verb 15

eylem / verb 17 – medical

eylem / verb 20 – agriculture

eylem / verb 22 – hunting

eylem / verb 23 – nautical

isim / noun 06

isim / noun 08 – military

isim / noun 11 – media

isim / noun 12 – media

isim / noun 13 – music

isim / noun 14 – nautical

isim / noun 15 – water sports

isim / noun 16 – hunting

isim / noun 17 – poetry

BEAT = [bi: t] verb
beat, beaten [bi: tın]
1 dövmek, vurmak * eşanlamlı : strike, hit, batter, thrash, cane
İngilizce örnek : Don't beat your children.
Türkçe çevirisi : Çocuklarını dövme.
İngilizce örnek : The prisoners complained that they had been beaten.
Türkçe çevirisi : Mahkûmlar dövüldükleri yolunda şikâyette bulundular.
2 yenmek; geçmek * eşanlamlı : defeat, overcome, conquer
İngilizce örnek : He always beats me at chess.
Türkçe çevirisi : Her zaman beni satrançta yeniyor.
İngilizce örnek : He beat me at tennis yesterday.
Türkçe çevirisi : Dün beni teniste yendi.
İngilizce örnek : He easily beats me in a game of ping-pong.
Türkçe çevirisi : Beni pinponda kolayca yeniyor.
İngilizce örnek : The Incas were beaten in battle by the Spanish.
Türkçe çevirisi : İnkalar savaşta İspanyollara yenildiler.
İngilizce örnek : He ran so fast that he beat all of the other runners.
Türkçe çevirisi : O kadar hızlı koştu ki diğer bütün koşucuları yendi (geçti).
3 (kalp, nabız) atmak * eşanlamlı : throb, pulsate, palpitate
İngilizce örnek : His heart is beating rather irregularly.
Türkçe çevirisi : Kalbi bayağı düzensiz atıyor.
4 çırpmak * eşanlamlı : whisk, whip
5 (davul, vb) çalmak
¤ noun
1 vurma, vuruş * eşanlamlı : stroke, blow, hit, lash
2 yürek atışı * eşanlamlı : pulse, pulsation
İngilizce örnek : Your heart has an irregular beat.
Türkçe çevirisi : Kalbin düzensiz atıyor.
3 müz. ritm, tempo * eşanlamlı : rhythm
İngilizce örnek : That disco music has a strong beat.
Türkçe çevirisi : Bu disko müziğinin güçlü ritmi var.
4 devriye bölgesi * eşanlamlı : zone, area
* beat about/around the bush = lafı ağzında gevelemek
İngilizce örnek : Stop beating about the bush and tell me straight forward what you want.
Türkçe çevirisi : Lafı ağzında gevelemeyi bırak da ne istediğini bana açıkça söyle.
* beat down = indirmek, azaltmak
* beat into = kafasına sokmak, öğretmek
* beat off = defetmek, püskürtmek
* beat out = (ateş) vurarak söndürmek
* beat the air = akıntıya kürek çekmek
* beat time = tempo tutmak
* beat up = pataklamak, döverek yaralamak
İngilizce örnek : They stole my money and then beat me up.
Türkçe çevirisi : Paramı çaldılar ve sonra da bana dayak attılar.

ilgili sözler / related words

a man beat me a woman, a dog and a walnut tree; the more you beat them, the better they be a woman, a dog, and a walnut tree, the more you beat them the better they be apex beat be beat be dead beat be on one's beat beat a carpet (with a stick) beat a charge beat a dead horse beat a drum beat a hasty retreat beat a horse beat a path beat a path to somebody's door beat a record beat a retreat beat a team on their own home pitch beat about beat about the bush beat against the wind beat all hollow beat around the bush beat at the door beat back beat board beat cock-fighting beat competition beat down beat down a rebellion beat down fiercely beat down on beat down the price beat down to the ground beat eyleminin ikinci ve üçüncü hali beat frequency beat frequency oscillator beat genaration beat generation beat high beat hollow beat hollow to beat into beat irregularly beat it beat kuşağı beat length beat literature beat note beat off beat off an attack beat off the attack beat officer beat one another beat one into fits beat one's brain beat one's brains beat one's brains out beat one's brains out (to do something) beat one's breast beat one's chest beat one's head against a brick wall beat one's head against a stone wall beat one's head against the wall beat one's way beat one'sbrain beat oneself beat oscillator beat out beat out the dust beat picture beat pierce beat pitapat beat rapidly beat receiver beat reception beat record beat seat diameter beat somebody beat somebody a frazzle beat somebody all hollow beat somebody all to pieces beat somebody at beat somebody at his own game beat somebody at tennis beat somebody at their own game beat somebody black and blue beat somebody down beat somebody hollow beat somebody into a cocked hat beat somebody to a jelly beat somebody to a pulp beat somebody to an inch of their life beat somebody to death beat somebody to his knees beat somebody to it beat somebody to the draw beat somebody to the punch beat somebody up beat somebody up badly beat somebody up ta a pulp beat somebody within an inch of their life beat somebody's brains out beat something all hollow beat something into somebody's head beat something lightly beat stroke beat the air beat the band beat the blood of beat the bushes beat the competition beat the daylights out of somebody beat the devil's tattoo beat the drum beat the dutch beat the living daylights out of somebody beat the natural stuffing out of somebody beat the pants off beat the rap beat the record beat the stuffing out of somebody beat the system beat the tar out of beat the tar out of somebody beat the wings beat the woods beat time beat to a frazzle beat to a pulp beat to death beat to quarter beat to the draw beat to windward beat tone beat up beat up for beat up recruits beat up somebody beat up the dust beat violently beat with a clothes mallet beat with a mallet beat with a stick begin to beat can you beat it! can you beat it? can you beat that? can you beat that can you beat that! carrier beat change beat composite triple beat cutting on the beat dead beat dead beat compass don't beat around the bush dont make me beat you dressler's beat early ripening beat ectopic beat fever beat fork beat fusion beat get beat up got me beat have somebody beat somebody he forbore to beat the dog he is hard to beat he that cannot beat the ass, beats the saddle heart beat heart beat count heart beat cycle I beat my children I'll take your heart beat I've never seen his beat i beat my children i'll take your heart beat i've never seen his beat if you can't beat them, join them if you cannot beat 'em, join/ lick 'em intercarrier beat it is easy to find a stick to beat a dog keep or beat time leg beat action let's beat a hasty retreat must you beat a dead horse not to beat about the bush off beat tour off my beat one englishman can beat three frenchmen one's heart misses a beat one's heart skips a beat outside my beat patrol his beat patrol one's beat period of beat picture beat policeman's beat pound a beat premature beat rain beat on the windows reciprocal beat record beat that is outside my beat the beat generation the journey beat me to beat the band try to beat one another ventricular premature beat frequency ventriculer premature beat walk the beat weather beat wing beat you will not beat that in a hurry zero beat

1: 1 ms