• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bazal cisimcik

Türkçe - İngilizce

BAZAL CİSİMCİK = (bazal cisimcik nedir; bazal cisimcik ne demek; bazal cisimcik İngilizcesi) 1. Kamçılı protozoonların yüzeyinden köken alan, yapısal olarak sentriyole benzeyen, aksonemin köken aldığı, birbirlerine uzunlamasına sıralar hâlinde kinetodezma adı verilen iplikçiklerle bağlanan silindirik sitoplazmik cisimler, kinetozom, blefaroblast, bazal granül, dip taneciği. 2. Prokaryotik ve ökaryotik kamçılarının hücreye bağlandıkları silindirik yapı 3. Silyumların ortaya çıkmasını sağlayan elektron mikrotobülleri organize eden sentriyolün köken aldığı yoğun yapılar.

BAZAL CİSİMCİK = (bazal cisimcik nedir; bazal cisimcik ne demek; bazal cisimcik İngilizcesi) Sillerin kaidesinde, sitoplâzma içinde bulunan ve her biri üçlü grup teşkil eden dokuz grup mikrotüpçükten oluşan, sillerin ekseninden bir bazal safiha ile ayrılan ve silin büyümesi ile görevli olan organel.

1: 0 ms