• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

baz

Türkçe - İngilizce

isim / noun – chemistry

madencilik

sıfat / adjective – chemistry

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) 1. Herhangi bir şeyin temeli veya en küçük parçası, bileşiğin ana maddesi. 2. Alkali.

baz = alkali [eski terim - öz Türkçe]

baz = esas [eski terim - öz Türkçe]

baz = taban [eski terim - öz Türkçe]

baz = temel [eski terim - öz Türkçe]

baz = tuzul [eski terim - öz Türkçe]

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) 1. Somun biçimine konmuş ekmek veya yufka hamuru. 2. Sacda veya fırında pişirilmek üzere genişçe açılmış yufka.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) 1. Suda çözündüğünde OH veren madde. 2. Bronsted' e göre proton almaya yatkınlığı olan kimyasal bileşik . 3. Lewis' e göre ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftleri verme yatkınlığı olan kimyasal madde.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) 1. Temel: Baz fiyat. 2. a. kim. Bir asitle birleştiğinde bir tuz oluşturan madde.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) Be kız! (hitab olarak kullanılır).

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) bk. taban (geometride).

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) Boğaz: Bâzı boklu.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) İri, büyük, gösterişli, güçlü kuvvetli.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) İşlenmemiş tarla.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) Sarı renkli, büyük bir çeşit yabanî arı.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) Suda çözündüğünde hidroksil yükünü OH¯ veren kimyasal özdek. (Asitlerle bileşip tuz oluşturur, pH ölçeğinde 7-14 arasında değer gösterirler.) 2. (Bronsted) Proton alma yatkınlığı olan kimyasal bileşik. 3. (Lewis) Ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini vermeye yatkın olan kimyasal özdek.

BAZ = (baz nedir; baz ne demek; baz İngilizcesi) Suda çözünebilen, çözelti içinde iken ortama hidroksil iyonları veren, pH değerleri 7'nin üzerinde olan ve asitlerle tepkimeye giderek tuz oluşturan maddeler.

ilgili sözler / related words

aktüaryal baz aktüeryada kabul edilen baz alternatif baz yağ asid baz dengesi asit baz asit baz belirteçleri asit baz dengesi asit baz göstergesi asit baz nötralizasyonu asit baz titrasyonu bache-wurdem baz hattı ölçü cihazı baz (metal oksit) baz (yüzde) baz adresi baz akım baz akımı baz akışı baz akortlu osilatör baz alıcı verici istasyonu baz alım satımı baz alınan baz alınan temel baz alınmak baz analogları baz analoğu baz arabası baz artıklarını uzaklaştırma baz artıklarını uzaklaştırma bölmesi baz astarlı dönüştürgeç baz astarlı pota baz ayrışma sabiti baz azalması baz bandı baz benzeri baz biçimli baz boya baz bölgesi baz çalışma baz çeliği baz çifleri baz çifti baz çizgi uzantısı baz çizgisi baz çizgisi gecikmesi baz çözeltisiyle kabuk soyma baz değişim kapasitesi baz değişimi baz değişimi gücü baz değişimi yeteneği baz değiştirici baz değiştirilebilirliği baz değiştirme baz değiştirme kapasitesi baz direnci baz dizisi baz doğrultusu baz doğrusu baz doruk baz doyması baz doymuşluğu baz dönem baz dönüklüğü baz düzlemi baz eksiltme baz elektrodu baz eşleştirmesi baz etkisi baz faiz baz faiz oranı baz fazlalığı baz fiyat baz fiyat riski baz formu baz gövdesi direnci baz harita baz harita tarihi baz haslığı baz hattı baz hattı nivelmanı baz hattı ölçerlerinin dengelenmesi baz hattı ölçme cihazı baz hattı ölçümü baz hattı profili baz hattı son noktaları baz hattı uzantısı baz hattını yenileyici baz içerikliği baz içi direnci baz iletim faktörü baz istasyon üretici kodu baz istasyonları/hücreler arasındaki geçiş baz istasyonları/hücreler arasındaki kesintili (anlık) geçiş baz istasyonu baz istasyonu alıcı harici bandı baz istasyonu alıcı harici gücü baz istasyonu alıcıları baz istasyonu alt sistemi baz istasyonu denetleyicisi baz istasyonu doğrulama cevabı baz istasyonu rastgele değişken baz istasyonu rastgele değişkeni baz istasyonu sistemi baz istasyonu sistemi mobil uygulama bölümü baz istasyonu verici gerekleri baz istasyonu verici harici bandı baz istasyonunun azami çıkış gücü baz iyonlaşma sabiti baz iyonlaşma-sabitesi baz kalıp baz kat baz kat boya baz kira baz lata baz lata metodu baz lata traversi baz malzeme baz malzeme fiyatları baz mesafe baz metal baz model baz modülasyonu baz montajlı baz mübadele kapasitesi baz mübadelesi baz nokta fiyatlaması baz noktası baz noktası sistemi baz oran baz oranı baz ölçü cihazı baz öngerilimi baz para baz periyot baz pik baz potansiyeli baz prim baz puan baz riski baz sembol baz senaryo baz seviyesi baz sinyali baz swap işlemi baz şeridi baz takas işlemleri işlemleri baz takası baz taklası baz taşıma faktörü baz taşkın baz teklif baz tutulmayan emir baz türevi baz ucu noktası baz uzunluğu baz ücretler baz ve şeffaf kat düzeni baz veya garnitür olarak kullanılan ince kıyılmış yapraklı bitkiler baz ya da asit özellik gösteren baz yağ baz yakınsaması baz yapmak baz yıl baz yılı baz yük baz yük santralı baz yükleme baz yükseklik baz yükte çalışmak birden fazla baz noktası fiyatlandırması biriken baz yükü çift kipli baz istasyonu çok sayıdaki işletmelerin her birinin piyasada geçerli olan fiyatı baz aldığı pazar yapısı çoklu baz noktası sistemi düşey baz hattı düşey baz hattı usulü düzey baz hattı elektrotüremeli baz eşlenik baz eyalet baz haritası fazla baz içeren küpleme flottesi fotoğraf baz hattı hassler baz hattı ölçüm düzeneği hedef bölgesi baz hattı hem asit hem baz özellikli nesne iktisadi baz teorisi invar baz latası invar baz mirası kanda baz fazlalığı karşılaştırarak değerlendirme yapmak (bir standardı baz alıp) kaynayan kemik vb'den elde edilen ve çorba ve soslara baz olan sıvı kemik ve kasları baz alarak kemik ve kasları baz alarak uygulanan tedavi kırık baz kısa baz çizgili sistem kısa baz usulü kısa baz usulü kestirme kil baz hattı kil baz hattı kayması kilo baz çifti konjuge baz konjüge baz krepaj için baz kâğıt krepe baz kâğıdı kuşe baz kâğıdı kuşeleme için baz kâğıdı kuvvetli asit ve baz kuvvetli baz madensel baz nirengi ağında baz nirengi baz hattı oluklu mukavva için baz kâğıt organik baz ortak baz istasyonu oynak baz çiftleşmesi oynak baz eşleştirmesi parlak baz kat boya ph'da önemli bir değişiklik olması için gerekli olan asit veya baz planimetrik baz harita presör baz rafine edilmiş baz yağ sentetik baz yağ sentetik baz yağı spermdeki sinir uyarıcı olarak kullanılan bir baz stabilize baz filme stereoskopik baz tali baz tali baz hattı tamamlayıcı baz dizisi tedavide kemik ve kasları baz alan tek baz noktası fiyatlandırması tek baz yöntemi tek kat baz boya termik baz toplam baz numarası toplam baz sayısı topraklanmış baz toprakta baz değişimi tümleyici baz dizisi uçak referans baz uzunluğu uygunsuz baz çifti uygunsuz baz çiftinin onarımı yağlı baz yardımcı baz hattı yatay baz çizgisi yatay baz hakkı usulü yatay baz hattı yeğni baz zayıf asit/konjuge baz cifti zayıf asit/konjuge baz çifti zayıf baz

1: 1 ms