• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bay

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2147

bay

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2157

ilgili sözler / related words

after bay at bay audio patch bay balık bay kuşu bay (almanca) bay (ispanya'da) bay area rapid transit bay armudu bay at somebody or something bay başkan bay berry bay brown ile tokalaş bay brown tarafından (gönderilen) bay brown'la tanıştın mı bay color bay geçmek bay green dr jones ile görüşecek bay green ile konuşabilir miyim bay green'i takdim edeyim bay horse bay ice bay inlet bay laurel bay leaf bay leaves bay markers bay moment bay mussel bay oak bay of alexandria bay of an arch bay of bengal bay of biscay bay of naples bay of pigs bay of pigs invasion bay of pigs operation bay olmak bay partitions bay region bay resonance bay rum bay salt bay smith'i tanıtmak istiyorum bay stall bay state bay tar bay the moon bay tree bay tree leaved jasmine box bay tree leaved phillyrea bay willow bay window bay wood be at bay ben bay brown'im blast bay bomb bay bomb bay door boz ayı–alaska–glacier bay national park ve koruma–anekdotlar bring to bay bu bay clark- yeni patronum bull bay casting bay chestnut bay dappled bay digital primary patch bay discharge bay double bay biplane dwarf bay enclosed oral bay engine bay erection bay block beam details erection bay block cross section erection bay block sectional plan falan bay fire bay firing bay fore bay gate bay glacier bear-alaska-glacier bay national park and preserve-anecdotes guantanamo bay guantanamo bay detention camp having a bay window head bay high bay warehouse hold at bay hold somebody or something at bay holding bay hudson bay hudson bay low iki bay ve iki bayandan oluşan çiftlerin katıldığı yarışma interdistributary bay setting kar bay kuşu kat hizmetlerinde çalışan bay eleman keep somebody or something at bay kır bay kuşu kulaklı orman bay kuşu landing gear bay loading bay lock bay lower gate bay paint preparation bay patch bay place side bay side puhu bay kuşu pump bay rose bay sayın bay screen bay serçe bay kuşu service bay service bay diagnostic system sick bay single bay biplane size bay john bakacak sizi bay brown'la tanıştırmak istiyorum sizi bay smith'le tanıştırmak istiyorum small bay stand at a bay storage bay sürek avı bay leaf defne yaprağı sweet bay sweet bay magnolia tail bay three bay biplane true bay turn to bay two bay biplane uçakta çalışan bay garson upper gate bay ural bay kuşu vehicle bay wild bay tree window bay

1: 1 ms