• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bay

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2147

bay

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2157

ana kullanım 1

01. havlamak 02. ulumak 03. ürümek

ana kullanım 2

01. defne 02. körfez 03. koy 04. bölme 05. bölüm 06. kısım 07. çıkma 08. cumba 09. havlama 10. uluma 11. doru at 12. al 13. defne ağacı 14. doru 15. duvar bölmesi 16. gemi reviri 17. haliç 18. iki kiriş arası dikme 19. kızıl doru 20. kula 21. şöhret 22. ün 23. uzun köpek havlaması 24. dikme 25. havhav 26. küçük körfez 27. peron

askeri

01. açıklık

bilişim

01. kompartıman 02. yuva

denizcilik

01. haliç 02. körfez 03. revir

havacılık

01. makas kirişi 02. uçak gövdesinde bölüm 03. iki kiriş veya dikme arası

iletişim

01. kompartman

inşaat

01. girinti 02. niş 03. açıklık

lojistik

01. raf dizisi 02. raf kümesi

mimarlık

01. göz 02. duvar açıtı 03. kemer gözü 04. pencere açıtı 05. pencere boşluğu

su ürünleri

01. bük

tarım

01. doru

teknik

01. iki dikme arası 02. kompartıman 03. yuva

BAY = [bey] noun
1 körfez, koy * eşanlamlı : gulf, inlet
İngilizce örnek : The ship sailed into the bay.
Türkçe çevirisi : Gemi körfeze girdi.
İngilizce örnek : We dropped anchor in a bay.
Türkçe çevirisi : Körfezde demir attık.
2 bitk. defne
3 bölme, bölüm, kısım
İngilizce örnek : Motorists must park their cars in the marked bays.
Türkçe çevirisi : Sürücülerin arabalarını işaretli bölümlere park etmeleri gerekmektedir.
4 çıkma, cumba
5 havlama, uluma
6 doru at
¤ verb
havlamak, ulumak
* at bay = köşeye sıkıştırılmış, çıkmazda
İngilizce örnek : The stag was at bay.
Türkçe çevirisi : Geyik köşeye sıkışmıştı.

ilgili sözler / related words

after bay at bay audio patch bay balık bay kuşu bay (almanca) bay (ispanya'da) bay area rapid transit bay armudu bay at somebody or something bay başkan bay berry bay brown ile tokalaş bay brown tarafından (gönderilen) bay brown'la tanıştın mı bay color bay geçmek bay green dr jones ile görüşecek bay green ile konuşabilir miyim bay green'i takdim edeyim bay horse bay ice bay inlet bay laurel bay leaf bay leaves bay markers bay moment bay mussel bay oak bay of alexandria bay of an arch bay of bengal bay of biscay bay of naples bay of pigs bay of pigs invasion bay of pigs operation bay olmak bay partitions bay region bay resonance bay rum bay salt bay smith'i tanıtmak istiyorum bay stall bay state bay tar bay the moon bay tree bay tree leaved jasmine box bay tree leaved phillyrea bay willow bay window bay wood be at bay ben bay brown'im blast bay bomb bay bomb bay door boz ayı–alaska–glacier bay national park ve koruma–anekdotlar bring to bay bu bay clark- yeni patronum bull bay casting bay chestnut bay dappled bay digital primary patch bay discharge bay double bay biplane dwarf bay enclosed oral bay engine bay erection bay block beam details erection bay block cross section erection bay block sectional plan falan bay fire bay firing bay fore bay gate bay glacier bear-alaska-glacier bay national park and preserve-anecdotes guantanamo bay guantanamo bay detention camp having a bay window head bay high bay warehouse hold at bay hold somebody or something at bay holding bay hudson bay hudson bay low iki bay ve iki bayandan oluşan çiftlerin katıldığı yarışma interdistributary bay setting kar bay kuşu kat hizmetlerinde çalışan bay eleman keep somebody or something at bay kır bay kuşu kulaklı orman bay kuşu landing gear bay loading bay lock bay lower gate bay paint preparation bay patch bay place side bay side puhu bay kuşu pump bay rose bay sayın bay screen bay serçe bay kuşu service bay service bay diagnostic system sick bay single bay biplane size bay john bakacak sizi bay brown'la tanıştırmak istiyorum sizi bay smith'le tanıştırmak istiyorum small bay stand at a bay storage bay sürek avı bay leaf defne yaprağı sweet bay sweet bay magnolia tail bay three bay biplane true bay turn to bay two bay biplane uçakta çalışan bay garson upper gate bay ural bay kuşu vehicle bay wild bay tree window bay

1: 0 ms