• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bathe

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19538

BATHE = [beyd] verb
1 yüzmek
İngilizce örnek : Do not bathe in the river here; the current is strong.
Türkçe çevirisi : Buradaki nehirde yüzme; akıntı güçlü.
İngilizce örnek : We bathed in the sea every day when we were in Antalya.
Türkçe çevirisi : Antalya’da olduğumuz her gün denizde yüzdük.
2 suya/ilaca sokmak, yıkamak
İngilizce örnek : I bathed the baby this morning.
Türkçe çevirisi : Bu sabah bebeği yıkadım.
3 yıkanmak

ilgili sözler / related words

1: 2 ms