• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

baskın

Türkçe - İngilizce

güvenlik

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) 1. Bir allelin etkisinin diğer allel tarafından örtülmesi, baskılanması durumu. 2. Genetik bir özelliğin fenotipe yansıyabilmesi için tek bir allelin yeterli olmasıyla özelliğini gösteren karakter, dominant, başat.

baskın = dominant [öz Türkçe - eski terim]

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) 1. Alış verişte aşırı fiyat. 2. Pek-çok, yığın yığın, bol: Asmalarda baskın üzüm var.

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) 1. Cin ve periler tarafından tutulduğu sanılan sıska, cılız çocuk. 2. Gelişmiş dolgun vücutlu, sıhhatli.

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) 1. Havasız, basık yer. 2. Sıcak sis: Bu akşam baskın var.

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) 1. Kuluçka olan tavuk, keklik: Sizde baskın tavuk var mı? 2. Gebe (hayvanlar hakkında).

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) 1. Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme. 2. Kısa süreli, beklenmedik saldırı: «Bu dört kişi güç bela baskından kurtulup bana sığınmış.» -R. H. Karay. 3. Su basması, sel. 4. Ansızın çıkagelme. 5. sf. Sertlik, zorluk bakımından üstün: «Belli bir şey ki bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar.» -H. Taner. 6. sf. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant.

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) Ana ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakter olup melezde ana ya da babadan diğerinin sahip oiduğu karşıt ve resessif karakterin gözükmesine engel olur.

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) Ana ya da babadan birisinin sahip olduğu bir karakterin, diğerinin ana ya da babadan sahip olduğu karşıt ve çekinik karakterin ifadesini engelleyerek melezde gözükmesi. Dominant.

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) Büyüklük, yoğunluk ve belli özellikler bakımından üstün olan, dominant.

BASKIN = (baskın nedir; baskın ne demek; baskın İngilizcesi) Yağmurdan sonra toprağın üstünde teşekkül eden sert tabaka sebebiyle filizlenemeyen ekin.

ilgili sözler / related words

-e baskın çıkmak baskın allel baskın birlikleri baskın çelik baskın çıkarması baskın çıkartması baskın çıkma baskın çıkmak baskın dalga baskın dalga boyu baskın dalgaboyu baskın değişken baskın denetim baskın dil baskın durumda baskın el baskın etken baskın firma baskın folikül baskın gelme baskın gelmek baskın gen baskın genetik varyans baskın gengüdüm baskın görüş baskın göz baskın grevi baskın güç istikrar kuramı baskın harf baskın ile bir yeri ele geçirmek baskın indirmesi baskın izlem baskın juvenil optik atrofi baskın kabilinden baskın kalıtım baskın kapalı döngü kutupları baskın karakter baskın karakter kanunu baskın kistoid maküla distrofisi baskın kistoid maküla ödemi baskın kuvvet baskın menkul baskın metodu baskın mod baskın mode baskın müfrezesi baskın neovasküler enflamatuvar vitreoretinopati baskın olmak baskın olmayan baskın olmayan göz baskın önder baskın özellikler baskın püskürtme kuvveti baskın renk baskın rüzgâr baskın saldırı baskın sapma baskın strateji baskın taarruzu baskın tarzında akın baskın tarzında yayılma baskın transforme edici etkisi baskın tüfeği baskın tür baskın türler baskın varyans baskın vermek baskın vitreoretinokoroidopati baskın yapmak baskın yapmak (polis) baskın yetişme ortamı faktörü baskın yıllık baskın yöntemi birden yapılan baskın birine baskın çıkmak birine baskın yapmak bruch membranının baskın druseni çekiniğe karşın baskın fizyonomik baskın hava baskın harekatı içeriye baskın etmek karbonat baskın kıyı çizgisi ortamı kjer baskın optik atrofisi otozomal baskın otozomal baskın kalıtım otozomal baskın keratit ötekilerden baskın çıkmak polis tarafından yapılan baskın sahte baskın stratejik baskın tam baskın üstün baskın x'e bağlı baskın kalıtım

1: 0 ms