• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bashful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 41527

BASHFUL = ['beşfıl] adjective
utangaç, sıkılgan * eşanlamlı : shy, timid, ashamed, modest, abashed * karşıtanlamlı : immodest, self-assured
İngilizce örnek : He felt bashful when many girls looked at him.
Türkçe çevirisi : Birçok kız ona bakınca utandı.
İngilizce örnek : The man wasn't bashful; he was just unsure of himself.
Türkçe çevirisi : Atam utangaç değil, sadece kendinden emin değildi.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms