• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barter

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. barter

BARTER = Para veya diğer değişim aracı kullanılmadan eşyaların birbiri ile değişimi. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

barter

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17398

ana kullanım 1

01. değiş tokuş etmek 02. değiş tokuş yapmak 03. değişmek 04. değiştirmek 05. takas etmek 06. takas yapmak 07. trampa etmek 08. mübadele etmek

ana kullanım 2

01. takas 02. değiş tokuş 03. trampa 04. mübadele 05. barter 06. değişim

ekonomi

01. takas 02. trampa 03. değişim

hukuk

01. bey-i mukayaza 02. mal mübadelesi 03. mal değiş tokuşu 04. mübadele usulü ile alışveriş 05. tırampa

reklam

01. bartering

tarım

01. değiştirme

teknik

01. takas anlaşması

BARTER = Para veya diğer değişim aracı kullanılmadan eşyaların birbiri ile değişimi. [mali istihbarat > ne, nedir, ne demek]

BARTER = ['ba: tı] noun
takas, değiş tokuş verb
değiş tokuş etmek * eşanlamlı : exchange, trade, deal

ilgili sözler / related words

1: 0 ms