• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barren

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9298

ana kullanım

01. kısır 02. meyve vermeyen 03. ürün vermeyen 04. verimsiz 05. çorak 06. kıraç 07. işe yaramaz 08. sonuç vermez 09. boş 10. yararsız 11. bereketsiz 12. çorak arazi 13. meyvesiz 14. ölü 15. sonuç getirmeyen 16. yavan 17. akim 18. anlamsız 19. budala 20. çocuğu olmaz 21. çöllük 22. faydasız 23. sonuçsuz

kazıbilim

01. el değmemiş

madencilik

01. cevher bakımından verimsiz 02. prodüktif olmayan 03. steril

tarım

01. gebe olmayan 02. kıraç arazi 03. kuru 04. sek 05. üzümsüz

BARREN = ['berın] adjective
1 kıraç, çorak, verimsiz * eşanlamlı : bare, unfruitful, arid, unproductive * karşıtanlamlı : fruitful
İngilizce örnek : The fields lay barren under the sun.
Türkçe çevirisi : Tarlalar güneş altında kıraç oldu.
2 kısır * eşanlamlı : infertile, sterile, childless * karşıtanlamlı : fertile
İngilizce örnek : His wife has no children because she is barren.
Türkçe çevirisi : Karısının çocuğu yok çünkü kısır.
3 sıkıcı, yavan

ilgili sözler / related words

1: 0 ms