• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barren

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9298

BARREN = ['berın] adjective
1 kıraç, çorak, verimsiz * eşanlamlı : bare, unfruitful, arid, unproductive * karşıtanlamlı : fruitful
İngilizce örnek : The fields lay barren under the sun.
Türkçe çevirisi : Tarlalar güneş altında kıraç oldu.
2 kısır * eşanlamlı : infertile, sterile, childless * karşıtanlamlı : fertile
İngilizce örnek : His wife has no children because she is barren.
Türkçe çevirisi : Karısının çocuğu yok çünkü kısır.
3 sıkıcı, yavan

ilgili sözler / related words

1: 0 ms