• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barometric tendency

İngilizce - Türkçe

BAROMETRIC TENDENCY = (barometric tendency nedir; barometric tendency Türkçesi) Rasattan belli bir süre önceki zaman içinde (genellikle 3 saat) atmosfer basıncında oluşan net değişim. Basınç değişiminin net miktarı haritalar üzerine aktarılırken sadece değerleri yazılmakla kalmayıp aynı zamanda "düşüyor", "değişmiyor" veya "artıyor" gibi işaretleri de konulur.

1: 0 ms