• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barograph

İngilizce - Türkçe

BAROGRAPH = (barograph nedir; barograph Türkçesi) Barometrik değişimleri, basınç değişimlerini sürekli kaydeden basınçölçer. Barograflar cıvalı veya aneroid tipte olabilirler ama genellikle ikinci tip kullanılır. Aneroid barograf içi boş bir veya birkaç hücreden oluşur. Hücrelerden en alttaki sabittir ve en üsttekine ise bir kalem monte edilmiştir. Basınç değişimleri ile hücrelerde olan değişimler kalem tarafından kurulu bir saat üzerine yerleştirilmiş diyagrama kaydedilir. Bu aletlerin en hassas tarafı sıcaklıktan etkilenmeleri nedeniyle hata yarabilmesi ve çok küçük basınç değişimlerine zaman zaman tepki verememesidir. Bu nedenle zaman zaman standart barometre veya en yakın barometre ile karşılaştırılmalı ve hata oranında düzeltmesi yapılmalıdır.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms