• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

baroclinic

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 82083

BAROCLINIC = (baroclinic nedir; baroclinic Türkçesi) Atmosfer içerisinde basınç yüzeyleri ile yoğunluk yüzeylerinin birbirleriyle kesişmeleri. En fazla kullanılan anlamıyla, kontur(eş yükseklik eğrisi) ve izotermlerin(eş sıcaklık eğrisi) birbirini kesmesi yani adveksiyonun var olduğu durumdur.

1: 0 ms