• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barman

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 51665

BARMAN = ['ba: mın] noun
barmen
İngilizce örnek : Dick is a student, but he's working as a barman during the holidays.
Türkçe çevirisi : Dick bir röğrenci, ama tatillerde barmen olarak çalışmayı seviyor.

1: 0 ms