• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

barbaric

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 22481

ana kullanım

01. barbar 02. vahşi 03. kaba saba 04. zalim 05. acımasız 06. kaba 07. uygarlaşmamış 08. barbarca

BARBARIC = [ba: 'berik] adjective
barbar, vahşi

1: 0 ms