• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bang

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13394

BANG = [beng] noun
1 büyük patlama * eşanlamlı : explosion, boom, crash, shot
İngilizce örnek : I heard a bang. It sounded like a gun-shot.
Türkçe çevirisi : Bir patlama duydum. Silah sesi gibi geldi.
2 şiddetli vuruş * eşanlamlı : hit, bump, blow, knock
¤ verb
hızla çarpmak, vurmak * eşanlamlı : knock, hit, bump, strike
İngilizce örnek : He banged the door behind him.
Türkçe çevirisi : Kapıyı arkasından hızla çarptı.
İngilizce örnek : Tom banged his head on the ceiling.
Türkçe çevirisi : Tom başını tavana çarptı.

BANG = bang nedir; bang ne demek; bang Türkçesi; bang nasıl okunur, okunuşu /bEng/ isim

ilgili sözler / related words

1: 0 ms