• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

balta

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6258

BALTA = (balta nedir; balta ne demek; balta İngilizcesi) 1. bk. baltacık-1. 2. Gümüş kuşaklarda süs için yapılan gümüşten dişli bir kısım.

BALTA = (balta nedir; balta ne demek; balta İngilizcesi) 1. Dört yaşından yukarı koyun. 2. Dört yaşından yukarı dişi koyun. 3. Dört yaşından yukarı erkek koyun.

BALTA = (balta nedir; balta ne demek; balta İngilizcesi) Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç.

BALTA = (balta nedir; balta ne demek; balta İngilizcesi) Engel: Ne güzel işim vardı balta oldun.

BALTA = (balta nedir; balta ne demek; balta İngilizcesi) Kalafatçılıkta kullanılan keskiye benzer, oluklu demir aygıt.

BALTA = (balta nedir; balta ne demek; balta İngilizcesi) Padişahların buyrukları altındaki uyduların ve dervişlerin taşıdıkları ay biçiminde bir kesici silah.

BALTA = (balta nedir; balta ne demek; balta İngilizcesi) Üç, dört yaşında koyun.

balta = teber [Türkçe - Osmanlıca]

balta = tîşe [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 10 ms