• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

başvurmak

Türkçe - İngilizce

başvurmak = müracaat etmek [öz Türkçe - eski terim]

BAŞVURMAK = (başvurmak nedir; başvurmak ne demek; başvurmak İngilizcesi) 1. Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek: «Fakat ben ona başvurmadan belki Hatice bana müracaat eder.» -N. F. Kısakürek. 2. Bir şeye yararlanmak amacıyla el atmak: «Yalnızca duygulara, sezgilere başvurmak yanıltıcı olabilir.» -N. Uygur. 3. Bilgi sahibi olmak için bir kaynağı kullanmak, müracaat etmek. 4. Bir işe girmek, bir sınava katılmak vb. konularda müracaatta bulunmak: «Günlük gazetelerde her gün başvuran öğrencilerin adları yayımlanıyordu.» -M. And. 5. İsteği, dileği belirtmek için herhangi bir işlem başlatmak: Mahkemeye başvurmak.

başvurmak = müracaat etmek [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-e (yardım için) başvurmak -e başvurmak adalet divanına başvurmak alçakça yöntemlere başvurmak başka yollara başvurmak başvurmak (gerektiğinde) başvurmak (güvenilecek bir kimseye/yere) başvurmak (yardım için) bir iş için başvurmak bir işe başvurmak bir şey için başvurmak bir şeye başvurmak bir üst mahkemeye başvurmak birinin şahitliğine başvurmak cezai tedbirlere başvurmak daha yüksek bir mahkemeye başvurmak danıştay'a başvurmak doktora başvurmak en son çareye başvurmak ev kredisi için başvurmak istiyorum hakem kararına başvurmak hakeme başvurmak halkın oyuna başvurmak halkoyuna başvurmak her çareye başvurmak her yola başvurmak hileye başvurmak için başvurmak ileride başvurmak üzere ipotek için başvurmak istiyorum iptal için temyize başvurmak işe başvurmak işsizlik yardımına başvurmak kaba kuvvete başvurmak kadro için başvurmak kanuna karşı hileye başvurmak kanuni yola başvurmak kanuni yollara başvurmak karar için bir kimseye başvurmak kararın bozulması için temyize başvurmak kestirme yollara başvurmak kötü yollara başvurmak kredi için başvurmak istiyorum kuvvete başvurmak lisans sınavlarına başvurmak mahkemeye başvurmak mektupla başvurmak metne başvurmak müdüre başvurmak ne olursa olsun her çareye başvurmak notere başvurmak oya başvurmak ödünç para için başvurmak pasaport için başvurmak refi veya meni davası için başvurmak resmen başvurmak resmi mercilere başvurmak resmi yollara başvurmak sert önlemlere başvurmak silaha başvurmak son çare olarak başvurmak son derece sert önlemlere ya da son çareye başvurmak sözlüğe başvurmak suça başvurmak şahsen başvurmak şiddete başvurmak taktiklere başvurmak tarihe başvurmak temyize başvurmak teröre başvurmak ticaret mahkemesine başvurmak ümitsizlik içinde her çareye başvurmak ümitsizlikle her çareye başvurmak üniversiteye başvurmak üst mahkemeye başvurmak üyelik için başvurmak vize almak için konsolosluğa başvurmak vize için başvurmak vizeye başvurmak yardım için başvurmak yardımına başvurmak yargıtay'a başvurmak kanunen caizdir yasal yola başvurmak yasal yollara başvurmak yasaya başvurmak yazılı olarak başvurmak yeniden başvurmak yukarı mercie başvurmak Yüksek Mahkemeye başvurmak zora başvurmak zorlayıcı önlemlere başvurmak

1: 0 ms