• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bağışlama

Türkçe - İngilizce

BAĞIŞLAMA = (bağışlama nedir; bağışlama ne demek; bağışlama İngilizcesi) Bir kişinin malını karşılıksız olarak bir başka kişiye vermesi, bağıt: bkz. sözleşme.

BAĞIŞLAMA = (bağışlama nedir; bağışlama ne demek; bağışlama İngilizcesi) Bir mal ya da bir hakkı karşılıksız olara başkasma verme.

BAĞIŞLAMA = (bağışlama nedir; bağışlama ne demek; bağışlama İngilizcesi) 1. Bağışlamak işi, mağfiret, gufran: «Hoşgörü ve bağışlamadır o insanı günahtan arındıran duygu.» -İ. Aral. 2. Hibe etme.

BAĞIŞLAMA = (bağışlama nedir; bağışlama ne demek; bağışlama İngilizcesi) 1. Gelin, oğlan evine geldiği zaman kayınvalide ve kayınpederin bağışladığı hayvan veya arazi. 2. Sünnet olan çocuğa anne ve babası tarafından verilen hediye. 3. El öpme karşılığı verilen mal, arazi.

BAĞIŞLAMA = (bağışlama nedir; bağışlama ne demek; bağışlama İngilizcesi) Bir kişinin malını karşılıksız olarak bir başka kişiye vermesi.

BAĞIŞLAMA = (bağışlama nedir; bağışlama ne demek; bağışlama İngilizcesi) Gelin, güvey evine gelince at ya da arabadan inmesi için kaynananın, kayınbabanın armağan ettiği hayvan, mal vb.

BAĞIŞLAMA = (bağışlama nedir; bağışlama ne demek; bağışlama İngilizcesi) Ödek almış güreşçiye haklarını geri verme.

bağışlama = af [öz Türkçe - eski terim]

bağışlama = donasyon [öz Türkçe - eski terim]

bağışlama = hibe [öz Türkçe - eski terim]

bağışlama = afv [Türkçe - Osmanlıca]

bağışlama = âmurziş [Türkçe - Osmanlıca]

bağışlama = âmürziş [Türkçe - Osmanlıca]

bağışlama = bahşâyiş [Türkçe - Osmanlıca]

bağışlama = gufrân [Türkçe - Osmanlıca]

bağışlama = hibe [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms