• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

büyüme

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3779

ana kullanım

01. growth 02. development 03. expansion 04. accrescence 05. accretion 06. accrual 07. augmentation 08. auxesis 09. buildup 10. dilatation 11. dilation 12. duplication 13. enlargement 14. extension 15. growing 16. growing up 17. increase 18. increase in size 19. increment 20. juvenescence 21. outgrowth 22. sprawl 23. swelling

biyoloji

01. merisis

eğitim

01. differential growth

ekonomi

01. rate of growth

hekimlik

01. augment

iş dünyası

01. escalation

tarım

01. balanced growth 02. grow-out

BÜYÜME = Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıla) sabit fiyatlarla hesaplanan nicel değişim. [iş dünyası > ne, nedir, ne demek]

ilgili sözler / related words

adımlı büyüme polimerleşmesi ağaç büyüme ölçer akarsuda büyüme akıllı büyüme akondroplazide kusurlu büyüme allometrik büyüme alt büyüme anlıksal büyüme eğrisi anormal büyüme anormal yeni bir büyüme ansal büyüme ansal büyüme eğrisi antivasküler endotel büyüme faktörü tedavisi apikal büyüme apozisyonal büyüme appozisyonal büyüme aritmetik büyüme aşamalı büyüme aşırı büyüme aşırı ticaret artırıcı büyüme aşırı ticaret azaltıcı büyüme aşırı ticareti azaltıcı yönlü büyüme aynı yapıda maddenin kenarlara eklenmesiyle büyüme bağıl büyüme bakteriyel büyüme baş çevresi büyüme referansları başkalaşımsız büyüme beraber büyüme bertalanffy-richards büyüme fonksiyonu biçimden sonra ikinci büyüme bileşik yıllık büyüme oranı bitki büyüme bitki büyüme aşamaları bitki büyüme düzenleyicileri bitki büyüme düzenleyicisi olarak bitki büyüme engelleyicisi bitki büyüme formu bitki büyüme gücü bitki büyüme hızı bitki büyüme hormonu bitki büyüme modeli bitki büyüme odası bitki gibi büyüme bitkinin büyüme eğilimi bitkinin büyüme evresi bitkinin topraktan yükseğe büyüme eğilimi biyolojik büyüme boylamsal büyüme boyuna büyüme bölgesel büyüme büyüme ağrıları büyüme ağrısı büyüme analizi büyüme artış testi büyüme aşaması büyüme aşrı avcılığı büyüme atağı patlaması büyüme beklentileri büyüme bozukluğu büyüme bozuklukları büyüme çağı büyüme çağına ait büyüme çağındaki kimse büyüme çizelgeleri büyüme davranışları büyüme değişimi büyüme denetimi büyüme denetimi için miyostatin büyüme denklemleri büyüme derece-gün büyüme devresi büyüme dostu büyüme dönemi büyüme durumu büyüme düzenleyici maddeler büyüme düzenleyicisi büyüme eğrisi büyüme ekonomileri büyüme engelleme büyüme etkenleri büyüme etkisi büyüme etmeni deyiminin yanlış kullanımı büyüme etmeni tanınınması büyüme etmenleri büyüme evreleri büyüme evresi büyüme faktörleri büyüme faktörü büyüme fayı büyüme fonksiyonu büyüme fonu büyüme formu büyüme formülü büyüme fraksiyonu büyüme geciktirici büyüme gereksinimi büyüme geriliği büyüme güdüsü büyüme halkası büyüme hızı büyüme hızları büyüme hormone büyüme hormonu büyüme hormonu eksikliği büyüme hormonu salgılatıcı hormon büyüme hormonu salınımını kısıtlayıcı hormon büyüme hormonu salınımmı kısıtlayıcı hormon büyüme hormonu salıverici etken büyüme hormonu yetersizliği büyüme içsalgısı büyüme ihtiyacı büyüme ikizlenmesi büyüme ikizleri büyüme ile ilgili büyüme ilkesi büyüme kapasitesi büyüme karakteri büyüme karakteristiği büyüme karşıtı etki büyüme konileri büyüme konisi büyüme konisi kılavuzluğunda büyüme konisinin kılavuzluğu büyüme konisinin seyrini yönetme büyüme kuramı büyüme kuramları büyüme kutbu büyüme kutupları büyüme maddesi büyüme mevsimi büyüme modeli büyüme modelleri büyüme muhasebesi büyüme noktası büyüme oranı büyüme ortamı büyüme ölçümü büyüme örüntüsü büyüme özellikleri büyüme paktı büyüme parametreleri büyüme payı matrisi büyüme pazarı büyüme performansı büyüme periyodu büyüme politikası büyüme potansiyeli büyüme rasyonu büyüme sancıları büyüme sancıları çekmek büyüme seçenekleri büyüme sezonu büyüme sırasında güçlüklerle karşılaşmak büyüme stratejisi büyüme süreci büyüme teorileri büyüme teorisi büyüme tipi büyüme uyargan etmenler büyüme uyargan faktörler büyüme ve bölünme büyüme ve çoğalma için serbest oksijenin zorunlu olduğu hastalık büyüme ve gelişme durgunluğu büyüme ve istihdam eylem planı büyüme ve istihdam paktı büyüme vektörü büyüme yaşı büyüme yetersizliği büyüme yüzdesi cüce büyüme çabuk büyüme çarpımsal büyüme süreci çatlak büyüme kuvveti çocuğun her şeyi ağzına götürdüğü büyüme evresi çok sektörlü büyüme modeli çok yönlü dağılma ile büyüme dallantılı büyüme değişiklik yapan alfa büyüme etkeni değişiklik yapan beta büyüme etkeni dengeli büyüme dengeli büyüme politikası dengeli büyüme yolu dengeli küresel büyüme dengesiz büyüme dengesiz büyüme politikası dentritik büyüme dış satıma yönelik büyüme dışa açık büyüme dışa açık büyüme modeli dışa açık büyüme stratejisi dikey büyüme dinamik büyüme kuramları dirençli büyüme dirimsel büyüme doğal büyüme doğal büyüme hızı doğal büyüme oranı doğal büyüme yoluyla artış doğma büyüme doğma büyüme berlinli doğma büyüme ingiliz doğma büyüme oralı doğrusal büyüme doğrusal büyüme hızı yasası dönüştürücü büyüme faktörü durgun büyüme dünya ekonomisinde büyüme düşey büyüme düzlemsel büyüme eklenti büyüme ekonomik büyüme ekonomik büyüme hızı ekonomik büyüme kutupları ekonomik büyüme oranı eksenel büyüme ekstansif büyüme embriyoda gövde büyüme bölgesi endüstriyel büyüme entansif büyüme epidermal büyüme faktörü epidermis büyüme faktörü epitaksiyal büyüme erken büyüme cevap elementi esnek büyüme etin içine doğru büyüme etsi büyüme fakirleşen büyüme fakirleştiren büyüme fazla büyüme fibroblast büyüme etkeni fibroblast büyüme faktörü fibröz içe büyüme fide büyüme kontrolü fiili büyüme hızı fiili büyüme oranı filizlenme öncesi büyüme gerçek büyüme hızı gerçek büyüme oranı gerekli büyüme hızı gerekli büyüme oranı gompertz büyüme fonksiyonu gordon büyüme modeli görece büyüme göreceli büyüme göreceli büyüme hızı göreceli büyüme oranı göreli büyüme gözesel büyüme gsyh büyüme oranı güvenilirlik büyüme modeli hacimce büyüme hali hazır büyüme harrod büyüme kuramı harrod-domar büyüme modeli heinis anlıksal büyüme yasası hematopoetik büyüme faktörleri hepatosit büyüme faktörü her yönde büyüme hırslı büyüme hedefleri hızlı büyüme hızlı büyüme döneminde çocukların kol ve bacaklarında görülen ağrılar hızlı büyüme ekonomisi hipofiz büyüme hormonu hububat tanesi büyüme dönemi hücresel büyüme ısıl büyüme iç içe büyüme içe büyüme içeriden büyüme içeriye doğru büyüme içsel büyüme içsel büyüme kuramları içten büyüme ihracat odaklı büyüme ihracat önderliğinde büyüme ihracata dayalı büyüme ihracata yönelik büyüme iki haneli büyüme ikinci büyüme ikinci büyüme yeteneği iktisadi büyüme insülin benzeri büyüme faktörü intersitisyel büyüme interstisyel büyüme intrakraniyal büyüme intrakranyal büyüme istihdamda büyüme istikrar ve büyüme paktı istikrarlı büyüme işlendirme yaratan büyüme işlendirme yaratmayan büyüme işlendirme yatetan büyüme iyi büyüme izafi büyüme izogonik büyüme izometrik büyüme kafa içi büyüme kafaiçi büyüme kafatası içi büyüme kaldor büyüme modeli kaldor büyüme motoru ön savı kapsamlı büyüme stratejisi kapsayıcı büyüme kapsayıcı yeşil büyüme kar payı büyüme modeli kardeşlik büyüme devresi karma büyüme karşılayıcı büyüme katılma yoluyla büyüme kemiksel büyüme kenarı belirlenmiş film beslemeli büyüme kendi kendine büyüme kendi kendini besleyen büyüme kendiliğinden oluşan büyüme kentsel büyüme kısa vadeli büyüme kimyasal uyarımlı büyüme kişisel büyüme klasik büyüme kuramı koloni stimülan büyüme faktörü koloni uyargan büyüme etmeni koloni uyarıcı büyüme faktörü kök büyüme bölgesi kötücül büyüme kristal büyüme kritik büyüme evresi kuvvetli büyüme küresel büyüme küresel ekonomik büyüme lojistik büyüme londra'nın doğu ucunda doğma büyüme kimse londra'nın doğu ucunda doğma büyüme kimse (kokni, doğu londralı) los cabos büyüme ve istihdam eylem planı mantar gibi büyüme mantarımsı büyüme marks'ın büyüme modeli mevsimlik büyüme mikrobiyal büyüme misel büyüme hızı mutlak büyüme oranı neoklasik büyüme modeli neoklasik büyüme modelleri net büyüme oranı nisbi büyüme nispi büyüme nispi büyüme oranı nominal büyüme nöronal büyüme konilerinde nüfus büyüme oranı oksijensiz ortamda büyüme özelliği optik süreklilik arzeden dane-üzerine büyüme oranlı büyüme orantısız büyüme organik büyüme önemli bir büyüme önlenmiş büyüme özel büyüme mekanizmaları özel sektör öncülüğünde büyüme özgül büyüme oranı parabolsu büyüme parabolsu büyüme hızı parabolsu büyüme hızı yasası parçalanmış büyüme paylaşılan büyüme pazar büyüme oranı piyasa büyüme oranı popülasyonun büyüme tipleri radyal büyüme hızı reel büyüme reel ekonomik büyüme relatif büyüme rostowgil büyüme aşamaları rölatif büyüme sabit büyüme modeli sıfır büyüme sıfır büyüme savı sıklığa bağlı büyüme sınırlı büyüme sınırlı büyüme özelliğine sahip sınırsız büyüme özelliğine sahip simpodiyal büyüme sinir büyüme faktörü solow büyüme modeli son büyüme yaşı spesifik büyüme spiral büyüme sürdürülebilir büyüme sürdürülebilir ekonomik büyüme sürdürülebilir ve dengeli büyüme sürdürülen büyüme sürgün ve yaprak sapı birleşim noktasındaki açılı büyüme konisi t hücresi büyüme faktörü tam metrik büyüme tamamlayıcı büyüme tane büyüme hızı tarımsal büyüme telafi edici büyüme termal büyüme tersüstel büyüme ticaret artırıcı yönlü büyüme ticaret azaltıcı yönlü büyüme ticarete karşı büyüme ticarete karşıt yönlü büyüme ticaretten yana büyüme toplumsal büyüme transforme edici beta büyüme faktörü transforme edici büyüme faktörleri trombosit kökenli büyüme faktörü trombosite bağlı büyüme faktörü uçlarda anarmal büyüme uçtan büyüme uluslararası karma büyüme uzun dönem büyüme uzun dönemli büyüme yolu uzun vadeli büyüme uzun vadeli büyüme potansiyeli üssel büyüme üstbırakımlı büyüme üstel büyüme üstel büyüme ve bozunma üstsel büyüme vasküler endotel büyüme faktörü vasküler endotelial büyüme faktörü vejetatif büyüme verhulst büyüme fonksiyonu yangın büyüme hız indisi yansız büyüme yansız ekonomik büyüme yaprak büyüme oranı yarışmalı büyüme yaşatkan büyüme yatay büyüme yavaş büyüme canlanması yavaş yavaş hareket ettikçe büyüme yöntemi yayınım denetimli büyüme yeni büyüme kuramı yeni oluşmuş büyüme yeniden büyüme yeniden büyüme gücü yeniden büyüme kabiliyeti yeniden büyüme miktarı yerinde organizmik büyüme yeşil büyüme yetersiz ekonomik büyüme yetersizlik modeline karşı büyüme yıllı büyüme yıllık büyüme yıllık büyüme araştırması yıllık büyüme halkası yıllık büyüme oranları yıllık ortalama ekonomik büyüme oranı yoksullaştıran büyüme yoksulluğu azaltma ve büyüme kolaylığı yorulma çatlağı büyüme hızı yönlü büyüme yönveren nöron büyüme konisi yüzeyli büyüme zararlı büyüme

1: 0 ms