• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

büyük

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

bilişim

isim / noun

kısaltma

kısaltma / abbreviation

yerbilim

büyük = grand [öz Türkçe - eski terim]

büyük = magnus [öz Türkçe - eski terim]

büyük = major [öz Türkçe - eski terim]

büyük = majus [öz Türkçe - eski terim]

büyük = majör [öz Türkçe - eski terim]

büyük = majüskül [öz Türkçe - eski terim]

büyük = makro [öz Türkçe - eski terim]

büyük = makro- [öz Türkçe - eski terim]

büyük = masif [öz Türkçe - eski terim]

büyük = mega- [öz Türkçe - eski terim]

büyük = muazzam [öz Türkçe - eski terim]

BÜYÜK = (büyük nedir; büyük ne demek; büyük İngilizcesi) 1. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: «Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz.» -Y. Z. Ortaç. 2. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): «Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti.» -P. Safa. 3. Niceliği çok olan: «Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır.» -R. N. Güntekin. 4. Üstün niteliği olan: «Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri.» -N. Ataç. 5. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: «Büyüklerin tandır sefasına ayıracak zamanları yoktu.» -A. Kutlu. 6. mec. Önemli: «Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti.» -T. Buğra.

büyük = azîm [Türkçe - Osmanlıca]

büyük = büzürg [Türkçe - Osmanlıca]

büyük = cesîm [Türkçe - Osmanlıca]

büyük = fâhiş [Türkçe - Osmanlıca]

büyük = kebîr [Türkçe - Osmanlıca]

büyük = uzmâ [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

-den büyük oranda farklılık gösterir -den çok daha büyük -e büyük önem vermek -e büyük talep yaratmak -in büyük bir kısmı -in büyük olası nedeni -lar için büyük öneme sahiptir -nin büyük bir kısmı 1945-1965 yılları arasında İngiltere ve amerikada bebek doğumlarında görülen büyük patlama açık büyük kap adayı anakaradan ayıran veya iki büyük suyu birleştiren su agreganın en büyük tane büyüklüğü ağacın büyük dalı ağaçsız büyük çayır ağaçsız büyük ova ağır işler için kullanılan büyük paletli traktör ağzı büyük ahşap büyük kablo makaraları alacaklı hesaplar büyük defteri alışılmıştan büyük alışlar büyük defteri almanların birinci dünya savaşında kullandıkları büyük top alt ve yanları kesilmiş büyük kömür bloku alt-yazı sınırlı büyük işleç altindis sınırlı büyük işleç amacıyla avlanan aslan veya fil gibi büyük hayvanlar ana bilgisayarlar, büyük sistem bilgisayarlar ana büyük daire ani ve büyük artış ani ve büyük değişiklik aniden büyük başarı/servete kavuşmak artçı büyük kısmı arzularının esiri olmak, en büyük köleliktir aslında olduğundan daha büyük göstermek aslından daha büyük gözükmek aşırı büyük atom numarası uranyumdan büyük element attan büyük deve, deveden büyük fil var attan büyük deve, ondan büyük fil var attan büyük deve, ondan da büyük fil vardır ayaklı büyük kavanoz ayaklı büyük vazo az masrafla büyük yarar sağlama az masrafla büyük yarar sağlayan az masraftan kaçıp büyük zarara girmek az şeylerle büyük işler başarmak babanın ya da annenin büyük annesi bağlama (daha büyük bir topluluğa) bağlama üzerinde yeralacak en büyük düşü bana bir büyük patates bana büyük bilgin ayakları yapma! bana büyük bir iyilik yaptınız bana büyük sevinç verir bana çok büyük bir bilgin imiş gibi numara yapma! bana yardım etmen büyük incelik barfikste büyük dönüş baş harflerini büyük yazma başı büyük dertte başım büyük belada başın büyük bir kısmının yokluğu başına büyük dert açmak başından büyük islere kalkışmak başından büyük işe girişmek başından büyük işe girmek başından büyük işlere girişmek başından büyük işlere kalkışma başından büyük işlere kalkışmak başından büyük işlere karışmak başlıca göksel hareketleri göstermek için güneş- ay- gezegen ve yıldızların görüntülerinin büyük- kompleks optik aygıtlarla içine yansıtıldığı yarımküre biçiminde büyük bir kubbe başlık ilk harf büyük batmasına izin verilemeyecek kadar büyük batmasına izin verilemeyecek kadar büyük finansal kuruluşlar bazı büyük şehirlerin belediye reisi bebek doğumunda büyük artış bebek doğumunda büyük artış yaşanan kuşak bebek doğumunda büyük artış yaşanan yılda doğan kişi beklenebilecek en büyük kaza beklenen en büyük deprem bekleneni yapmayarak arkadaşlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmak belgeyi en büyük boyutuna büyüt belirsiz büyük sayı benden iki yaş daha büyük benim için büyük bir zevkti benim zevkime göre çok büyük bernoulli büyük sayıları yasası beyin büyük birleşeğinin arka ucu beynin normalden büyük oluşu bezemeli büyük pencere bir ailenin seyahat ederken içinde kalabileceği büyük kamp minibüsü bir bahiste iki taraftan birinin koyduğu büyük meblağ bir büyük bardak dolusu içecek bir büyük kutu halka çöreği rica ediyorum bir cins büyük fare bir işi çabuk yapmaya çalışmak daha büyük zaman kaybına neden olabilir bir kanadı daha büyük olan balta bir numara büyük bir oteller zincirinin en büyük oteli bir öğünün en büyük ve en önemli yemeği bir park veya spor kompleksinde büyük otel bir şeyden büyük zevk almak bir şeye büyük ilgi ve hırsla başlamak bir şeye karşı büyük bir ilgi duyup ondan hoşlanmak bir şeyi büyük güçlüklere karşın başarıya ulaştırmak bir şeyin büyük bir kısmını harcamak bir şeyin büyük bölümünü tüketmek ya da bitirmek bir tane büyük tavuk verir misiniz bir ürün veya hizmetin üretim ve dağıtımını tekel altına almak için büyük firmaların gizli veya açık anlaşma yapmaları bir ürünün/hizmetin üretiminde ve/veya pazarlanmasında diğer aktörlere göre en büyük karın sağlanması bir ya da iki kamaralı büyük motor bir yaprağın büyük orta damarı bir yaşından büyük hayvan birçok büyük penceresi olan ve böylece güneş ışığının bol olduğu oda birçok yerde şubesi olan büyük mağaza birine büyük hoşgörü göstermek birine büyük zorluk çıkarmak birini büyük bir yük altına sokmak birini büyük sıkıntıya sokmak birleşmiş milletler adına büyük bir ülke tarafından yönetilen bölge bitki ve ekinleri tahrip eden büyük çekirge biyelin büyük ucu biyelin büyük uç yatağı bodur büyük latinçiçeği boğulacaksan büyük gölde boğul bornova büyük ülkücü derneği borsada büyük oynayarak fiyatları etkileyen kimse boş büyük başlık boyundan büyük boyundan büyük işe kalkmak boyundan büyük işlere girişmek boyundan büyük işlere kalkışmak böylesi büyük miktarlarda bu benim için büyük bir onur bu büyük an bu büyük bir kayıp bu büyük bir sırt çantası bu çok büyük bu hafta büyük indirimimiz var bu kadar büyük bir adam bu kadar büyük çapta bu ünite ne kadar büyük bir alanı soğutur bunlardan sonra büyük harfe çevirme bunu inkâr etmek büyük bir hatadır bunu inkar etmek büyük bir hatadır. bunun daha büyük bir bedeni var mı burnu büyük burnu büyük (konumuna göre) burnu büyük olmak büyük ... ailesinden olan büyük (aptallık vb) büyük (great) büyük (harf) büyük (şey) büyük (yaşça) büyük / daha büyük / en büyük büyük 8 büyük 8 mm'lik alıcı büyük 8 mm'lik gösterici büyük 8 yöntemi büyük abdest yapmak büyük abdestini yapmak büyük acı büyük acı veren büyük acılar içinde büyük açı büyük açıklıklı çerçeve büyük açıklıklı kabuk büyük açıklıklı kemer büyük açıklıklı kiriş büyük açıklıklı konstrüksiyon büyük açıklıklı kubbe büyük açıklıklı mercek büyük açıklıklı yapı büyük adam büyük adam kıyafetine girmek (çocuklar) büyük adam kuramı büyük adam teorisi büyük adam, uşağının gözünde küçülür büyük adamları, büyük umutlar yaratır büyük adetler kanunu büyük afet büyük ağ büyük ağacın yıkılışı (da) büyük dur büyük ağaç dalı büyük ağaçların altında yetişen küçük ağaçlar büyük ağız büyük ağızlı balık büyük aile büyük aile yanlısı büyük ak balıkçıl büyük akbalıkçıl büyük akım büyük akış şeması büyük alaca ağaçkakan büyük alan siper kesimi büyük alanlı karma yapı onarımı büyük alışveriş mağazası büyük allah büyük alt sistem büyük amaç büyük ambalaj büyük ambarlı büyük amblem büyük ambliyoskop büyük amca büyük ameliyat büyük amiral büyük ammi büyük anadolu madenleri aş büyük anamallı iş büyük andızotu büyük anlaşma büyük anlaşma (veya connecticut anlaşması) büyük anlatı büyük anlayış büyük anneanne büyük annebaba büyük antoloji büyük apartman daireleri büyük aptes büyük aptes bozmak büyük aptes yapma büyük aptes yapmak büyük aptese çıkmak büyük aptesi gelmek büyük aptesini yapmak büyük aptestbozanotu büyük aptestini yapmak büyük araba büyük araç büyük araç çubuğu düğmeleri büyük arazi büyük arazi sahibi büyük arazi sahibi soylu sınıfı büyük arazi sahipliği büyük arazi sahipliği sistemi büyük arazilerin bölünmesi büyük arter halkası büyük arter transpozisyonu büyük arterler büyük artış büyük arzu büyük asal gerilme büyük askeri güçle büyük aslanağzı büyük astransya büyük at sineği büyük atardamar büyük atardamar iltihabı büyük atardamar yangısı büyük atık haznesi büyük atılım büyük atılımlar yapmak büyük atlama kulesi büyük atlayış büyük av büyük av hayvanları büyük av hayvanlarının avı büyük avarya büyük avarya depozitosu büyük avarya iştirak payı büyük avaryadan yükün hissesine düşen büyük avrupa büyük ayı büyük ayı takım yıldızı büyük ayıp büyük ayna mahruti çember dişlisi büyük ayna mahruti dişlisi büyük ayrıkotu büyük ayrılık büyük ayrım büyük b büyük babaanne büyük bağlam büyük bağlılık büyük bakım büyük bakkal büyük balık ağı büyük balık avlama büyük balık küçük balığı yer büyük balık küçük balığı yutar büyük balık sürüsü büyük balık, küçük balığı yer/ yutar büyük balmumu güvesi büyük baraj büyük bardak büyük bardak bira büyük bardak bira rica edecektim büyük bardak veya kap büyük bardakta içki büyük baskı altında büyük baskı yüzeyindeki küçük figürler büyük baskül büyük baston büyük baston kösteği büyük baston ventosu büyük baş hayvan hastalığı büyük baş hayvan taşıyıcısı büyük baş hayvanlarla ilgili büyük baş ile ilgili büyük başarı büyük başarı göstermek büyük başarı ile büyük başarı kazanmak büyük başarı kazanmış büyük başarı kazanmış gibi durmak büyük başarı oldu büyük başarı sahibi büyük başarısızlığa uğramak büyük başarıyla büyük başın derdi büyük olur büyük başlı sütun büyük başlık büyük başlık sihirbazı büyük başlıklar büyük baştankara büyük bavul büyük bayram büyük beceri büyük beden büyük beden ... büyük beden giysi büyük beğeni büyük belâ büyük benzerlik büyük beyaz domuz büyük beyaz köpek balığı büyük beyin büyük beyzbol ligi büyük bıçak büyük bıçkı büyük bidon (çöp, tuğla, vb. için) büyük bilgelik büyük bilgisayar büyük bina büyük bir aceleyle büyük bir acentanın bir parçası olan acenta büyük bir adım büyük bir alçakgönüllülükle büyük bir arbede büyük bir armağan büyük bir ayıp büyük bir ayrılış açışıydı büyük bir başarı büyük bir başarı göstermek büyük bir başarı ile büyük bir başarı ile sınıf geçmek büyük bir başarı kazanmak büyük bir başarısızlığa uğramak büyük bir başarısızlık büyük bir başarıya imza atmak büyük bir başarıyla büyük bir bilgi hazinesi büyük bir bölümünde (gecenin) büyük bir buluş veya ilerleme yapmak büyük bir bütünün içinde bulunan büyük bir cesaret eseri gösterdi büyük bir çaba ile büyük bir çoğunluk büyük bir çoğunlukla kazanmak büyük bir darbe büyük bir destek ve yardım büyük bir devletin koruması altındaki küçük devlet büyük bir dikkat büyük bir dikkat ve özenle büyük bir dikkatle seçmek büyük bir dişli çarkın içinde dönen küçük çark büyük bir enerjiyle hareket etmek büyük bir evin hanımı büyük bir fark yaratmak büyük bir farkla büyük bir farkla en iyi büyük bir fırsat büyük bir fırsat kaçırdın büyük bir fırsat kaçırdınız büyük bir fiyasko büyük bir gayret gerektiren büyük bir gayretle büyük bir gayretle açığa çıkarmak büyük bir gelişme büyük bir gizlilikle büyük bir gösteriş yapmak büyük bir grubu küçük gruba bölerek daha hızlı hizmet verme büyük bir güçle büyük bir gürültüyle büyük bir harita ya da resmin kenarına konulan küçük harita ya da resim büyük bir haritanın kenarına konan küçük harita büyük bir hata büyük bir hayal kırıklığı büyük bir heyecanla çalışmak büyük bir hızla büyük bir hızla gitmek büyük bir hikâye büyük bir içecek mi olsun büyük bir ihtimalle büyük bir ilgiyle büyük bir inançla büyük bir istek ve azimle büyük bir istekle büyük bir iş yapıyorsun büyük bir işe hazırlanmak büyük bir işin üstesinden gelmek büyük bir iştahla büyük bir izleyici kitlesine büyük bir kalabalık büyük bir kalabalık oluşturmak büyük bir kamuoyu büyük bir karar büyük bir kargaşa büyük bir kârla satmak büyük bir karşı taarruzla tehdit etmek büyük bir karşı taarruzla tehditetmek büyük bir kentin birçok özellik ve kolaylığına sahip küçük bir kent büyük bir kentin merkezi kısmı büyük bir kısmı büyük bir kısmı yok olma büyük bir kısmını harcamak büyük bir kısmını yok etme büyük bir kısmını yok etmek büyük bir koleksiyon büyük bir kuruluşu küçük esnek yönetilebilir birimler haline getirme büyük bir kuvvetle vurmak büyük bir lider büyük bir mağazada ucuzluk bölümü büyük bir meblağ büyük bir memnuniyetle büyük bir metallica hayranıyım büyük bir miktar büyük bir nüfus büyük bir olasılıkla büyük bir onur saymak büyük bir oran büyük bir otel zinciri tarafından işletilmek büyük bir otel zincirinde çalışmak büyük bir öfke anında büyük bir öğün büyük bir ölçek büyük bir özen ve titizlikle büyük bir özenle büyük bir pot kırmak büyük bir proje başlatmak büyük bir risk büyük bir sabır içinde olmak büyük bir sayı büyük bir servet toplamak büyük bir servete konmak büyük bir sevinçle büyük bir soğukkanlılıkla büyük bir sorunun bir kısmını oluşturan soru büyük bir sucuk büyük bir süratle büyük bir sürpriz olarak büyük bir şamata ile büyük bir şans büyük bir şaşkınlık büyük bir şehirde geçirilen kısa tatil büyük bir şirket işletmek büyük bir şirketin bünyesinde olan (seyahat acentesi) büyük bir şirketin sıradan bir çalışanı büyük bir şirketin yardımcı bir şirketle birleşmesi büyük bir şirkette üst düzey yönetici büyük bir tabak içine konan servis tabağı büyük bir telaşla büyük bir tezahürat yapmak büyük bir üne kavuşmak büyük bir üzüntü içinde olan büyük bir veri tabanı büyük bir vurgun vurmak büyük bir yelken büyük bir yemeğin sonunda servis edilen tuzlu veya peynirden yapılmış hafif yiyecek büyük bir yenilgiye uğratmak büyük bir yoksulluk büyük bir zevkle büyük bir zevkle dinlemek büyük bir zevkle seyretmek büyük bira bardağı büyük bira fıçısı büyük birikim büyük biritanya. kraliyet donanması büyük birlik büyük birlik partisi büyük birlikler taktiği büyük bitki büyük blok büyük blok motor büyük boşluk büyük boşluk suyu büyük boy büyük boy (giysi) büyük boy daktilo kâğıt büyük boy diya büyük boy foto büyük boy fotoğraf büyük boy fotoğraf makineleri büyük boy harflerle yazılmış büyük boy içeceğim nerede büyük boy içecek büyük boy işletmeler büyük boy kâğıt büyük boy keski büyük boy kitap

1: 1 ms