• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

aynı

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 95

ilgili sözler / related words

-nin aynı akıllı insanlar, aynı şekilde düşünür alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi yüzünden borcun ortadan kalkması amcamı aynı hastalıktan kaybettim ana maddesi aynı topraklar anlamı değişik olduğu halde aynı biçimde telaffuz edilen sözcük anlıyor musunuz? benimle aynı fikirde misiniz? aradaki çıkış ve varış noktalan aynı olmayan seyahat aradaki çıkış ve varış noktalan aynı olmayan seyahatlerde kullanılan bilet arkadaşının açtığı aynı kâğıttan dönmek (kâğıt oyununda) artık aynı kişi değil asıl suret veya kopya aslının aynı olan kopya asla aynı renk değil aslı aynı olan aslı ile aynı boyda aslının aynı aslının aynı nüsha aslının aynı suret aşağı yukarı aynı aşağı yukarı aynı fiyata aynı … gibi aynı acıyı hissetmek aynı açıda izdüşüm aynı ad aynı adı taşıyan aynı ağaçtan ortaya çıkan bireyler aynı ağızı kullanmak aynı ağzı kullanmak aynı ahıra ait at aynı aileden aynı akslı pervaneler aynı akşam aynı alleller aynı alt ağ aynı amaç için birleşmek aynı amaçlı olan aynı amplitütlü aynı an yöntemi aynı ana babadan doğan çocuklar arasında en büyüklük aynı ana babadan ilk doğan aynı ana denk gelmek aynı ana rastlamak aynı ana ve babadan doğmuş aynı anda aynı anda aynı hat üzerinde ters yönlerde haber gönderme aynı anda birden çok sinyal göndermek aynı anda bulunan sorun veya hastalık aynı anda çalışma aynı anda çalıştırma aynı anda erişilebilen bölümler aynı anda erişim aynı anda her yerde bulunabilen kimse aynı anda her yerde bulunma aynı anda her yerde hazır olma aynı anda her yerde hazır ve nazır aynı anda her yerde mevcut olan aynı anda her yerde olabilen aynı anda her yerde olan aynı anda her yerde olma aynı anda iki iş başarılmaz aynı anda iki iş yapılmaz aynı anda iki kısrağı birden kovalarsan ikisini de yakalayamazsın aynı anda karşılaşma aynı anda karşılıklı iki merkezin birbir-lerine haber gönderip alabildiği telgraf sistemi aynı anda koşullama aynı anda kullanım aynı anda olan aynı anda olma aynı anda olma faktörü aynı anda olmak aynı anda olmama aynı anda olmayan aynı anda sağlanan lineer denklemler aynı anda söylemek aynı anda şarkı söylemek aynı anda şarkı söylemek/konuşmak aynı anda tek yönlü alma veya gönderme yapan muhabere sistemi aynı anda tohum ve gübreyi birlikte eken makine aynı anda var olmak aynı anda ve beraber aynı anda ve beraber çalışır duruna getirme aynı anda vukubulan ifa aynı anda yapılan aynı anda yapmak aynı anda yayın aynı anda yerine getirilecek koşul aynı anlama gelen aynı anlamlı aynı anneden aynı aracı çeken hayvanlar aynı arazide peş peşe çeşitli bitki topluluklarının yetişmesi aynı ayarda aynı ayarda olmak aynı aygıt değil aynı basım aynı basınç eğrisi aynı basınçta olan noktaları çizgilerle gösterme aynı bellek içindeki başka yerlere kopya etmek aynı ben aynı benim gibi aynı benzer aynı biçimde aynı biçimde yinelenen aynı biçime sokma aynı biçime sokmak aynı biçime ya da bir düzene sokmak aynı biçirtıe sokma aynı biçmde aynı biletle değişik havayollarını kullanma aynı birim ile ölçülebilen aynı birimle ölçülebilen aynı birimle ölçülebilme aynı bitkide üç ayrı çiçek oluşu aynı biz aynı bizim gibi aynı boyda çiçekler aynı boyda olarak aynı boyda olmayan aynı boyuta getir aynı bölgeden iki takım arasında yapılan maç aynı büyüklükte aynı canlıdan eşeysiz üreyen canlılar grubu aynı cesaretle aynı cins aynı cinsin türleri arasında çaprazlama aynı cinsten aynı cinsten kişileriz aynı cinsten olan aynı cinsten olan insanlar aynı cinsten olmayış aynı cinstenlik aynı çağda yaşayan aynı çatı altında aynı çerçeve aynı çeşit mal aynı çift veya takımdan olmayan aynı çizgiye gelmek üzere aynı daldaki bağlı ortaklık aynı davalar aynı değerde aynı değerde tutmaya çalışmak aynı derdi paylayan aynı derecede aynı derecede çok aynı derecede geçerli aynı derecede önemli aynı derecede suçlu aynı dert insanın başına iki kez gelmez aynı devirli dişli aynı diğerleri gibi aynı dili konuşmak aynı dilin değişik şive ile konuşulduğu yer aynı dinden olan kimse aynı doğru üzerinde aynı doğru üzerindeki aynı doğruda aynı doğrultuda aynı donatana ait iki ya da daha fazla gemi aynı dönem arkadaşı (okulda) aynı durum aynı duruma getirmek aynı durumda aynı durumda bulunmak aynı durumda olmak aynı duyguları paylaşan aynı duyguları paylaşma aynı duygunun esiri yapmak aynı düşüncede aynı düşüncede olma aynı düşüncede olmak aynı düşüncede olmamak aynı düşüncedeki ülkeler aynı düşünceyi paylaşmak aynı düzende aynı düzey aynı düzeyde aynı düzeyde değil aynı düzeyde gelişme aynı düzeyde kalmak aynı düzeyde olmak aynı düzeyde tutulan fiyat aynı düzeye gelmek aynı düzeye getirmek aynı düzeye indirmek aynı düzlemde aynı e-postayı birçok kişiye göndermek aynı ebeveynden gelen bireylerin eşleştirilmesi aynı eğilimde olan aynı eğimli eğriler aynı eksende aynı eksene getirme aynı eksene getirmek aynı eksene sahip aynı eksenle aynı eksenli aynı eksenli daireler aynı eksenli daraltıcı aynı eksenli eğilme aynı eksenli haberleşme kablosu aynı eksenli kablo aynı erkeğin soyundan gelenler aynı erkeğin soyundan oluşan boy aynı esaslar üzerine aynı eserde aynı eşya aynı etiketten tam sayfa aynı etten ve kandan olan aynı evrede aynı evrimcilik aynı eyalet dahilinde oturan bir şahıs üzerine keşide olunan poliçe aynı faz dalgası aynı fazda aynı fazda zayıflatma aynı fazdaki bileşen aynı fazlı aynı fikir ve beğeniye sahip olmak aynı fikirde aynı fikirde değil aynı fikirde değilim aynı fikirde misin aynı fikirde olan aynı fikirde olma aynı fikirde olmadığımızı itiraf edeyim aynı fikirde olmak aynı fikirde olmamak aynı fikirdeyim aynı fikirdeymiş gibi yapmak aynı fikri paylaşmak aynı fiyata aynı fiyatta kalmak aynı fonemin bir değişik biçimi aynı fonemin iki değişik biçimi aynı frekansla aynı frekanslı aynı frekanslı karışım aynı frekanslı karışımla alış aynı frekanslılık aynı frekansta aynı gamet aynı gametlilik aynı gayret ve hassasiyetle aynı gemide aynı gemide hizmet eden aynı gemiye- uçağa- trene veya otobüse yeniden binmek aynı genişliğe getir aynı genişlikte aynı gezi programında kullanılan iki veya daha çok bilet aynı görevde bulunan memur aynı görevi yapan aynı görevi yapan üç yargıçtan biri aynı görünüş aynı görüşte aynı görüşte olmak aynı görüşte olmamak aynı görüşü paylaşmak aynı görüşü paylaşmamak aynı gözle bakmıyorum aynı gruba bağlı şirketlerden biri aynı grubun erkek üyesi aynı grupta bulunmak aynı gruptaki hesaplar aynı gruptan aynı güçte aynı gün aynı gün daha sonra aynı gün teslimat aynı güne rastlamak aynı günlü aynı hacim ölçüleriyle aynı halde aynı hamurdan yoğrulmuşuz aynı hamurdanız aynı hamurla yoğrulmuş aynı hareketi tekrarlayarak -ın etkisini güçlendirmek aynı hareketi yapan kaslar aynı hareketi yapmak aynı hataya düşmek aynı hatta sefer yapan gemilerle ilgili kurallar aynı hesaba gelir aynı hızda gitmek aynı hızla aynı hızla boşaltma aynı hızla devam etmek aynı hızla gitmek aynı hikaye aynı hisleri paylaşmak aynı hisseden aynı hizada aynı hizada kanatlı aynı hizada kaydedilmiş stereofonik bant aynı hizada olma aynı hizada olmak aynı hizaya getirme aynı hizaya getirmek aynı hizaya koymak aynı holdinge bağlı şirket aynı huyda olanlar aynı ırktan aynı ırktan olan kimse aynı içtihat aynı içtihat (same case) aynı idareye bağlı mağazalardan her biri aynı ihtiyaca cevap veren mal ve hizmetlerin toplam arzı aynı ile mukabele aynı imza aynı inancı paylaşanlar birliği aynı ise satır adını göz ardı et aynı ise sütun adını gözardı et aynı isimli aynı ismi taşıyan aynı iş için farklı ücretlerin ödenmesi aynı iş kolunda iş yapan bir müşteriye yapılan indirim aynı iş kolunda iş yapan bir müşteriye yapılan indirim (işkolu indirimi) aynı işe farklı ücret aynı işi görmek aynı işi yapan aynı işi yapan kişiye yapılan indirim aynı işi yapanlar aynı işle ilgili olanlar aynı işleme tabi olarak aynı işletmeye bağlı mağazaların her biri aynı işte ikinci gelmek aynı itap aynı jeolojik özelliği taşıyan geniş bölge aynı kafada aynı kâğıttan oynamak aynı kalan organ aynı kalıptan çıkmış aynı kalıptan çıktık aynı kalitede mal aynı kalitede olmayan aynı kalmak aynı kalmak (fiyat vb) aynı kalmış aynı kandan aynı kandan olan aynı kapıya çıkar aynı kapıya çıkmak aynı karakterde bir adam aynı karakterde insanlar aynı karakterde olan aynı karar aynı kararda aynı kardeşine benziyor aynı kefeye koymak aynı kendisi aynı kimse aynı kişi aynı kişi tarafından farklı üye devletlerde eşzamanlı veya birbiri ardına yapılmış mükerrer iltica talepleri aynı kişinin aynı anda birden çok makam veya görev alamaması aynı kitapta aynı kitapta başka yere gönderme aynı kitapta başka yere müracaat aynı klüp için yarışan atlar aynı konu hakkında fikir birliği aynı konuda birden fazla dava açılması aynı konularda yetkisi olan aynı konumda aynı konuya işaret etmektedir aynı konuya müteallik eski kanunları yeni hale sokan kanun aynı koşullar aynı koşullarda aynı kota getirmek aynı kök veya soydan aynı kökenli aynı kökten aynı kökten gelen aynı kökten gelen (dil) aynı kökten gelen sözcük aynı kökten gelme aynı kökten türemiş aynı kökten türemiş sözcük aynı kötü karakterde olmak aynı kredi aynı kuluçkadan çıkan yavruların tümü aynı kurulusun üyeleri olup gezme dışından başka bir amaçla seyahat eden grup aynı kusurlara sahip aynı kuvvetle karşı koyma aynı kuvvetle karşı koymak aynı maçta üç gol atma aynı maddelerin birbirini çekmesi aynı makam ve yetkiyi paylaşan üç kişiden biri aynı maksatla aynı mal aynı mala aynı fiyatı uygulama aynı mala farklı piyasalarda farklı fiyat uygulaması aynı malzeme ile onarmak aynı meme üzerinde normalden çok sayıda meme başı bulunması aynı memleket içinde ödenen poliçe aynı merkezli aynı merkezli bölge teorisi aynı merkezli çemberler aynı mesafe ! aynı mesafede aynı mesafede olan aynı meslekten kişiler aynı meslekten olan kişiler topluluğu aynı meslekten olmayanlar aynı miktar aynı miktarda aynı miktarda enerjiye sahip aynı motorda iki karbüratör aynı muameleye tabi aynı nedenle aynı nesilden aynı neviden aynı nicelikte aynı nitelikte aynı nitelikte olmayan aynı noktada başlayan ve biten yolculuk aynı noktada birleşen aynı noktada eşlenik çalışan vor ve tacan cihazları aynı noktada kesişen aynı noktadan geçen doğrular aynı noktaya birkaç silah tarafından yapılan atış aynı noktaya dikmek aynı noktaya gelme aynı noktaya yaklaşmak aynı oda veya koltuğun aynı tarihte iki ayrı kişiye ayrılması aynı oda, masa, vb'ni yeniden rezerve etme aynı odaklı aynı okuldan olanların duyduğu bağlılık aynı olma aynı olmak aynı oranda indirmek aynı oranda yükseltmek aynı ortamda bulunan iki canlıdan birinin diğeri için zararlı olması aynı oyun aynı ölçüde aynı ölçüde etkilemek aynı önbellek aynı özelliğin kuşaktan kuşağa sürmesi aynı paket programı alarak birlikte seyahat eden yolcular olup aksine bir tanım bulunmadığı sürece on bir veya daha fazla kişiden oluşur aynı paralelde olmak aynı partiden seçime katılan aday aynı pencere aynı perdeden aynı perdeden olma aynı plmn içindeki iki gsn arasındaki arabirim aynı potada tutmak aynı proxy'i kullan aynı rasyon aynı rengin tonlarının yan yana oluşu aynı renk yanılsaması aynı renkli aynı renkte oynamak aynı renkten kartları oynamak aynı renkten oynamak aynı rezervasyon istemine yanıt (reply to duplicate booking enquiry) aynı rizikolu mal grubu aynı santrala bağlı aboneler arası arama aynı satıcının bir ürünün alıcısına benzer ya da tamamlayıcı bir ürün satması aynı satır aynı satırda satırbaşı aynı satırsa satır adını geç aynı sayfa aynı sayfada aynı sayfanın altında aynı sayma aynı saymak aynı sebeple aynı sebepten aynı seçimde çeşitli yerlerde yasadışı oy veren kimse aynı sen aynı senin gibi aynı sesin tekrar edildiği parça veya cümleciğe ait aynı seviyede aynı seviyede budama aynı seviyede getirmek aynı seviyeye çıkarmak aynı seviyeye getirmek aynı seyi (tıpkısını) yapmak aynı sıcaklıktaki yerleri birleştiren eğriler aynı sınıftan olmamak aynı sıralı yan tahmin edicileri aynı siz aynı sizin gibi aynı sonuca giden aynı soyadı taşıyan bireylerden oluşan Rome aşireti aynı soyadı taşıyan bireylerden oluşan Rome kabilesi aynı soyadlı aynı soydan aynı soydan çiftleşme testi aynı soydan çiftleştirme aynı soydan gelen aynı soydan gelen akrabalar aynı soydan gelme aynı soydan hayvan veya bitkilerin çiftleştirilmesi aynı soydan hayvanlardan yetişme aynı soydan hısımlık aynı soydan olan bitkilerden veya hayvanlardan üretme aynı soydan yetiştirilmenin ortalama derecesi aynı sözcük aynı suç nedeniyle faile bir ceza verilmesi aynı suç yüzünden birden çok ceza verilemez aynı suçtan dolayı beraat ettirilmiş kimse aynı suçtan dolayı beraet ettirilmiş aynı suçtan dolayı mahkûm edilmiş aynı suçtan dolayı mahkum edilmiş kimse aynı suçtan iki kere yargılanmama

1: 1 ms