• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ayırmak

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 782

ana kullanım

01. separate 02. part 03. abstract 04. detach 05. divide 06. segregate 07. isolate 08. sort something out 09. break 10. intersect 11. disconnect 12. dissever 13. disjoin 14. sift 15. screen 16. distinguish 17. discern 18. discriminate 19. differentiate 20. demarcate 21. appropriate 22. allot 23. allocate 24. put something by 25. allow 26. assign 27. assort 28. bereave 29. book 30. book up 31. cast loose 32. choose 33. classify 34. cleave 35. cloister 36. comb 37. comb out 38. consign 39. contradistinguish 40. cull 41. deracinate 42. devote 43. disassamble 44. disassemble 45. disband 46. discard 47. disembody 48. disengage 49. disintegrate 50. disjoint 51. disrupt 52. dissociate 53. disunite 54. divert 55. divorce 56. divorce from 57. draw apart 58. earmark 59. educe 60. except 61. fence 62. find 63. fissure 64. give 65. grade 66. insulate 67. intend 68. intend for 69. keep apart 70. know 71. lay away 72. mark off 73. mark out 74. mean 75. melt 76. particularize 77. partition 78. partition off 79. pick 80. pick out 81. portion 82. pull 83. reduce 84. remove 85. rend 86. reserve 87. resolve 88. restrict 89. ripple 90. rope off 91. save 92. seclude 93. select 94. sequester 95. set something aside for 96. sever 97. single out 98. snatch away from 99. snatch from 100. sort 101. sort out 102. spare 103. specialize 104. split 105. splitting 106. spread 107. spread out 108. strike off 109. sunder 110. take 111. tear 112. tear away 113. tee 114. thin 115. uncouple 116. unpick 117. unstick 118. unyoke 119. uproot 120. wall 121. winnow

askeri

01. disassemble 02. split-up

bilişim

01. detache

deyim

01. allot to 02. cut off 03. cut out 04. cut somebody off 05. detach from 06. divide into 07. divide up 08. drive apart 09. hive off 10. lay aside 11. pick out somebody or something 12. pick somebody or something out 13. put away 14. put by 15. set aside 16. set off 17. shake oneself free 18. shut off 19. single out somebody or something 20. single somebody or something out 21. split into 22. split people up 23. split up people 24. take apart 25. take apart somebody or something 26. take somebody or something apart 27. tear off 28. tell apart 29. tell people apart 30. tell things apart

elektrik

01. tee

havacılık

01. deactivate 02. pull away 03. screw apart 04. unplug

hukuk

01. destine to

inşaat

01. release

iş dünyası

01. design 02. destine 03. put aside 04. set apart

matematik

01. decompose

oto

01. clutch out 02. unplug

spor

01. make a choice of 02. unstuck

tarım

01. disperse

teknik

01. cut-out 02. elutriate 03. release 04. shut-off

tekstil

01. dividing separating detaching 02. precipitate

yerbilim

01. disaggregation

ilgili sözler / related words

-den ayırmak -e ayırmak alt bölümlere ayırmak alt sınıflara ayırmak altınlı kumu tavada yıkayıp altını ayırmak amortisman ayırmak arızalıya ayırmak asil sınıfa ayırmak atomlara ayırmak atomlarına ayırmak ayırmak (ödenek)/tahsis etmek ayırmak veya almak bacaklarını ayırmak bağlantıyı ayırmak basit kesirlere ayırmak başaktan ayırmak başkalarından ayırmak bedenden ayırmak bedenden ayırmak (ruhu) belirli bir amaç için ayırmak belirli bir amaç için bir kenara ayırmak (özellikle para) belirli bir kategoriye ayırmak bellek ayırmak bileşen işlerine ayırmak (şirketi satmadan önce) bileşenlerine ayırmak bilgi vs ye göre seçip ayırmak bir kelimenin hecelerini ayırmak bir kenara ayırmak bir masraf kalemini ayırmak bir numarayı parçalara ayırmak bir otelde oda ayırmak bir şey için zaman ayırmak bir şeyi ayırmak bir şeyi kendine ayırmak bir tarafa ayırmak birbirinden ayırmak birbirinden ayırmak (iki uzay aracını) birimlere ayırmak birini diğerinden ayırmak boylara ayırmak bölgelere ayırmak bölme ile ayırmak bölme ile ayırmak (odanın bir kısmını) bölmelere ayırmak bölümlere ayırmak bölümlere/hisselere ayırmak buğdayı savurup tanelerinden ayırmak büyük rakamları virgüllerle hanelere ayırmak büyüklüğüne göre ayırmak cinsine göre ayırmak cinsiyetine göre ayırmak cinslere göre ayırmak cürufunu ayırmak çamurunu ayırmak çarpanlara ayırmak çarpanlarına ayırmak çekip ayırmak çeşidine göre ayırmak çeşitlerine ayırmak çiftlere ayırmak çiğ yumurtanın sarısı ile beyazını ayırmak çit ile ayırmak çitle ayırmak çok küçük parçalara ayırmak çöktürerek ayırmak çürüğe ayırmak daha çok zaman ayırmak dallara ayırmak değerli olanlarla değersizleri birbirinden ayırmak demiri dipten ayırmak derecelere ayırmak devletten ayırmak devreden ayırmak devreyi güç kaynağından ayırmak diğerlerinden ayırmak dilim dilim ayırmak dilimlere ayırmak dinden ayırmak dizeleri duraklara ayırmak doğruyu eğriden ayırmak dondurarak ayırmak dörde ayırmak dört eşit parçaya ayırmak dört kısma ayırmak dört parçaya ayırmak dövenle hububat tanelerini ayırmak duvar vs ile ayırmak ek yerinden ayırmak ek yerlerinden ayırmak eklem yerinden ayırmak eklemlerinden ayırmak elyafına ayırmak emekliye ayırmak emülsiyonu parçalara ayırmak en küçük ortak bölenine ayırmak eriterek ayırmak eritip ayırmak erkeği çoluk çocuktan ayırmak faydalı olanlarla değersizleri birbirinden ayırmak fon ayırmak geçici olarak görevden ayırmak gelen mektupları ayırmak gereğinden fazla zaman ayırmak görevden ayırmak gövdeden ayırmak gövdeyi bölümlere ayırmak gözünü işinden ayırmak gruplara ayırmak güçlülerle zayıfları birbirinden ayırmak halat gererek ayırmak hecelere ayırmak hisselere ayırmak hurdaya ayırmak ıskartaya ayırmak için ayırmak için para ayırmak içinden en iyileri seçip ayırmak iki gruba ayırmak iki kısma ayırmak iki kola ayırmak iki şeyi birbirinden ayırmak ikiye ayırmak ileride kullanılır diye bir köşeye ayırmak ince parçalara ayırmak ince şeritlere ayırmak ince tabakalara ayırmak incelemek üzere kesip ayırmak ip çekip ayırmak (yolu) ip gererek ayırmak işe ayırmak işe yaramayanı ayırmak iyi olanlarla olmayanları birbirinden ayırmak iyi/çalışkan olanlarla olmayanları ayırmak iyileri kötülerden ayırmak iyiyi kötüden ayırmak iyiyi kötüyü ayırmak iyonlara ayırmak kabuğunu ayırmak kâğıt ayırmak kalburdan geçirip ayırmak kalemlerine ayırmak kama ile yarmak ya da ayırmak kandırıp ayırmak kantonlara ayırmak kara gün için bir tarafa para ayırmak kara gün için para ayırmak kategorilere ayırmak katmanlara ayırmak kavramayı ayırmak kaymağını kendine ayırmak kemiğini ayırmak kemiklerini ayırmak kesip ayırmak kesip parçalara ayırmak kırıntılara ayırmak kırıp ayırmak kısımlara ayırmak koçandan ayırmak koçanından ayırmak kollara ayırmak kopya ayırmak kopyalar halinde ayırmak kopyalara ayırmak kuvveti bileşenlerine ayırmak küçük parçalara ayırmak lehim ini eritip ayırmak liflere ayırmak liflerine ayırmak liflerine göre ayırmak maddelerine ayırmak ne yapıp yapıp vakit ayırmak nokta ile ayırmak organlarını ayırmak ortadan ayırmak ortak bölenlere ayırmak ortaklığını ayırmak oturduğu yerden ya da çevresinden ayırmak oynak yerlerinden ayırmak (tavuk vs.yi) ödenek ayırmak öğelerine ayırmak ölçerek ayırmak ölçüp ayırmak önceden ayırmak özel bir amaç için ayırmak pamuğu çekirdeklerinden ayırmak para ayırmak paraçalara ayırmak paragraflara ayırmak parça ayırmak parça parça ayırmak parça ya da hisselere ayırmak parçacıklara ayırmak parçalara ayırmak parçalarına ayırmak parçalarını ayırmak parsellere ayırmak pay ayırmak perde ile ayırmak perdeyle ayırmak pul pul ayırmak rakamları virgül ile ayırmak rasgele gruplara ayırmak rotadan ayırmak rotasından ayırmak ruhu bedenden ayırmak rütbe vs sine göre ayırmak samandan ayırmak için tahıl tanelerini havaya savurmak sapı samandan ayırmak sapla samanı birbirinden ayırmak sayfalara ayırmak sayıp ayırmak seçip ayırmak sınıflara ayırmak sınır olarak ayırmak sınırını ayırmak söküp ayırmak söküp parçalarına ayırmak stok değer düşüklüklerinin karşılık ayırmak suretiyle zarar kaydedilmesi su ile yıkayıp altın vs yi ayırmak sürüden ayırmak süzerek ayırmak şekilleri parçalara ayırmak şubelere ayırmak tabaka tabaka ayırmak tabakalara ayırmak tahsisat ayırmak tamamen ayırmak tane büyüklüğüne göre ayırmak tarakla ayırmak tarakla ikiye ayırmak tavada yıkayarak ayırmak tel tel ayırmak tellerini lif lif ayırmak tirizlerle ayırmak toplumdan ayırmak tortusundan ayırmak tuzunu ayırmak türlerine ayırmak türlerine göre ayırmak uçuştan ayırmak ufak parçalara ayırmak umuma ayırmak üç kola ayırmak üçgenlere ayırmak üst sınır belirleyerek ayırmak üyelerini ayırmak vakit ayırmak vazifeden ayırmak vektörü bileşenlerine ayırmak virgül ile ayırmak yarıp uzun parçalara ayırmak yaş sınırına vardığı için emekliye ayırmak yedek olarak ayırmak yer ayırmak yerinden ayırmak yetenekli olanlarla olmayanları birbirinden ayırmak yeteneklilerle beceriksizleri birbirinden ayırmak yetersizlik nedeniyle emekliye ayırmak yıkamayla ayırmak yıkamayla fraksiyonlara ayırmak yıkayarak ayırmak yırtıp ayırmak yolundan ayırmak zaman ayırmak

1: 1 ms