• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

awful

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6209

ana kullanım

01. müthiş 02. korkunç 03. berbat 04. rezil 05. çok kötü 06. rezalet 07. sunturlu 08. felaket 09. fena 10. iğrenç 11. oldukça büyük

argo

01. meret

konuşma dili

01. çok fazla 02. pek çok

AWFUL = ['o: fıl] adjective
1 kon. berbat, rezil * eşanlamlı : nasty, bad, unpleasant * karşıtanlamlı : wonderful, delightful
İngilizce örnek : I went to bed too late and felt awful afterwards.
Türkçe çevirisi : Çok geç yattım ve daha sonra kendimi berbat hissettim.
İngilizce örnek : I'd love to move out of my awful one-room flat.
Türkçe çevirisi : Tek odalı berbat dairemden taşınmak istiyorum.
2 çok, acayip, korkunç, müthiş, çok
İngilizce örnek : I've got an awful lot of work.
Türkçe çevirisi : Korkunç derecede çok işim var.

ilgili sözler / related words

1: 1 ms