• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

avangard

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

avangard = öncü [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms