• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

austere

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17620

AUSTERE = [o'stiı] adjective
1 hoşgörüsüz, sert * eşanlamlı : severe, harsh, stern * karşıtanlamlı : soft, lenient
2 çetin, zor * eşanlamlı : hard, firm, strict
3 yalın, süssüz * eşanlamlı : simple, plain, unadorned

AUSTERE nasıl okunur, okunuşu /O'stiı/ sıfat

ilgili sözler / related words

1: 0 ms